Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Kατάλογων έργων: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Δείτε τον κατάλογο των έργων ανά κατηγορία έργου:
  , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ , ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΔΙΑΦΟΡΑ , ΛΙΜΑΝΙΑ , ΜΕΛΕΤΕΣ , ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ , ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ , ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ , ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ , ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


Α/ΑΈργα ΠεριφέρειαςΠροϋπολογισμόςΚατάσταση
1Α΄ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ2.300.000,00 €Ολοκληρώθηκε το α υποέργο
2ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ100.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Αθηνών
3ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΥΛΛΑ Ν.ΚΑΣΟΥ150.000,00 €Ολοκληρώθηκε
4ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΕΡΟΥ155.000,00 €Ολοκληρώθηκε
5ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΕΙΜΆΡΡΩΝ ΚΑΣΟΥ164.000,00 €Ολοκληρώθηκε
6ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗ300.000,00 €Προς Δημοπράτηση
7ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΕΡΜΑ - ΠΡΟΦΥΛΙΑ90.000,00 €Ολοκληρώθηκε
8ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ130.000,00 €Ολοκληρώθηκε
9ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΕΙΜΆΡΡΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ200.000,00 €Ολοκληρώθηκε
10ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΗ300.000,00 €Ολοκληρώθηκε
11ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΚΩ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ50.000,00 €Ολοκληρώθηκε
12ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ100.000,00 €Ολοκληρώθηκε
13ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ ΚΑΙ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ17.000,00 €Ολοκληρώθηκε
14ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΝΙΑ17.000,00 €Ολοκληρώθηκε
15ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΝΙΑ100.000,00 €Ολοκληρώθηκε
16ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ ΚΑΙ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ90.000,00 €Ολοκληρώθηκε
17ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ (ΤΜΗΜΑ Α)458.000,00 €Ολοκληρώθηκε
18ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ (ΤΜΗΜΑ Β)276.000,00 €Εκτελείται
19ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ227.500,00 €Ολοκληρώθηκε
201ο ΦΡΑΓΜΑ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ267.000,00 €Ολοκληρώθηκε
21ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ (ΤΜΗΜΑ Γ)185.000,00 €Ολοκληρώθηκε
22ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ (ΤΜΗΜΑ Ε)93.000,00 €Εκτελείται
23ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ (ΦΡΑΓΜΑ I)230.000,00 €Ολοκληρώθηκε
24ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ (ΤΜΗΜΑ Δ)276.000,00 €Ολοκληρώθηκε
25ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ (ΤΜΗΜΑ Ζ)276.000,00 €Ολοκληρώθηκε
26ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ (ΤΜΗΜΑ Η)93.000,00 €Εκτελείται
27ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ (ΤΜΗΜΑ Θ)93.000,00 €Ολοκληρώθηκε
282ο ΦΡΑΓΜΑ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ161.000,00 €Εκτελείται
29ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΤ)93.000,00 €Ολοκληρώθηκε
30ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ70.000,00 €Προγραμματική με Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης - Υλοποιείται
31ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ (ΦΡΑΓΜΑ 2)230.000,00 €Ολοκληρώθηκε
32ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΥΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΜΑΛΩΝΑ ΜΑΣΣΑΡΗ227.500,00 €Ολοκληρώθηκε
33ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΝΙΑ70.000,00 €Ολοκληρώθηκε
34ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ70.000,00 €Ολοκληρώθηκε
35ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΟΝΙΑ640.000,00 €Προς Δημοπράτηση
36ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΗΠΗΡΙΩΝΑ440.000,00 €Προς Δημοπράτηση
37ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Β' ΦΑΣΗ130.000,00 €Εκτελείται
38ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ515.000,00 €Υλοποιείται
39ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΕΙΟ300.000,00 €Εκτελείται
40ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ175.000,00 €Προς Δημοπράτηση
41ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ200.000,00 €Προς Δημοπράτηση
42ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΛΑΕΡΜΩΝ - ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ217.000,00 €Ολοκληρώθηκε
43ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ Δ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ200.000,00 €Προς Δημοπράτηση
44ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ - ΜΑΛΩΝΑΣ80.000,00 €Ολοκληρώθηκε
45ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΡΟ100.000,00 €Ολοκληρώθηκε
46ΔΙΕΥΘΕΤΥΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)200.000,00 €Ολοκληρώθηκε
47ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ70.000,00 €Εκτελείται
48ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ50.000,00 €Ολοκληρώθηκε
49ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ180.000,00 €Εκτελείται
50ΠΛΑΚΟΣΤΡΏΣΕΙΣ Δ.Δ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ80.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με Δ.Νότιας Ρόδου
51ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ - ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ Δ. Ν. ΡΟΔΟΥ 126.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με Δ. Νότιας Ρόδου - Ολοκληρώθηκε - Εκκρεμεί ο τελευταίος Λογαριασμός
52ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΑΡΓΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ45.000,00 €Προς Δημοπράτηση
53ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΚΑΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ45.000,00 €Προς Δημοπράτηση
54ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΙΝΑΡΟΣ30.000,00 €Χρηματοδότηση από το Υπ. Αιγαίου -Π ρος Δημοπράτηση
55ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ70.000,00 €Προς Δημοπράτηση
56ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΙΝΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ44.000,00 €Ολοκληρώθηκε
57ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ45.000,00 €Ολοκληρώθηκε
58ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ30.000,00 €Ολοκληρώθηκε
59ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΟΝΗΣΟ100.000,00 €Ολοκληρώθηκε
60ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε/Ο ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ150.000,00 €Ολοκληρώθηκε
61ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ80.000,00 €Εκτελείται
62ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ100.000,00 €Προγραμματική Σύμβαση με Δ. Τήλου - Ολοκληρώθηκε
63ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ120.000,00 €Προς Δημοπράτηση
64ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝΙΑ Δ. ΑΤΑΒΥΡΟΥ120.000,00 €Προς Δημοπράτηση
65ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΒΙΘΑ20.000,00 €Προς Δημοπράτηση
66ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε/Ο ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ400.000,00 €Ολοκληρώθηκε
67ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ)200.000,00 €Εκτελείται
 Σύνολο Προϋπολογισμού για 67 Εργα: 12.961.000,00 € 
  
 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 8:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.