Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΗμερολόγιοΠεριφερειακούσυμβουλίου
5/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
21/8/2019
«Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17605/429/1-4-2014 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στην περιοχή «Βρόσκοπος», Δήμου Κέας, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας των εταιρειών «ΘΕΡΙΣΟΣ ΧΙΛΛΣ Α.Ε.» και «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Α.Ε.»»«Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17605/429/1-4-2014 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δημιουργίας σύνθ
20/6/2019
Διαβίβαση του φακέλου τροποποίησης της υπ’ αριθ. 131300/21-2-2003 κ.υ.α. έγκρισης περιβαλλοντικών του λιμένα Σύρου, για την εγκατάσταση και λειτουργία ναυτιλιακού ραντάρ εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
5/11/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10347/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα: Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην περιοχή ‘‘Βραχονησίδα Αρχάγγελος’’, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘‘Γ& Δ ΜΑΝΗΣ Ο.Ε.’’».
1/11/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10313/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση ΑΕΠΟ της ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ISLAND BLUE’’, στη θέση ‘‘Πεύκοι’’, της Δ.Κ. Λίνδου, της Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ‘‘ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ Α.Ε. Τ.Ξ.Ε.Ο.& Κ.Ε.’’».
17/9/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 8718/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Α. περί Έγκρισης Π.Ό. υφιστάμενης κύριας Ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘ASTIR ODYSSEUS’’ στη θέση ‘‘Δύο Εκκλησιές- Μπαμιαλίκι’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με δ.τ. ‘‘OCCIDENTAL ΑΕ’’.
24/8/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7972/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την Πλωτή Μονάδα εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων στην περιοχή Ακρωτήριο ‘‘ΚΕΦΑΛΑ’’, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ’’.
2/8/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7367/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση χρονικής ισχύος ΑΕΠΟ Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως αυτή ισχύει για Δίκτυο αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στη θέση ‘‘Πηγάδια’’ Τ. Κ. Απερίου, Δ. Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για λογαριασμό της ‘‘ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ’’.
18/5/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4575/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση ΚΥΑ ως αυτή ισχύει για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
15/5/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4429/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου μελέτης Περιβάλλοντος που αφορά στην Τροποποίηση και Ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω εκσυγχρονισμού και αύξησης της δυναμικότητας ξενοδοχειακής μονάδας στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘‘ΠΕΤΑΛΟΣ’’, Δ.Κ. Κεφάλου, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ’’.
7/5/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4119/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘Amathus Beach Hotel Rhodes & Amathus Elite Suites’’, 5*, στην περιοχή ‘‘Ιξιά’’της Δ.Κ. Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘ΛΑΝΔΑ ΑΞΤΕ’’».
22/1/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 479/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 2* ‘‘ΑΚΤΗ ΝΤΙΜΗΣ’’, στην περιοχή ‘‘Τιγκάκι’’ της Δ.Κ. Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ».
19/1/2018
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 391/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστ. Ξεν/κής μονάδας ‘‘Κ. ΗΛΙΟΣ’’ στην περιοχή ‘‘Τιγκάκι’’ της Δ.Κ. Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΞΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.’’».
8/12/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11846/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο ‘‘ΕΕΛ Εγκατάσταση και Επεξεργασία Διάθεσης Λυμάτων’’ στην περιοχή ‘‘Αιγιαλός’’ Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σύμης».
25/9/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9214/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση ΚΥ ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση Ασπαχαριό Πυλίου της Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘Hellas Ornamental Fish Farm Mario Horn και ΣΙΑ Ε.Ε.’’».
16/8/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7940/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος με την επωνυμία ‘‘ATRIUM PLATINUM’’ με κέντρο αναζωογόνησης και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, στην περιοχή ‘‘ΙΞΙΑ’’ της Δ.Κ. Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΤΕ PRESIDENTIAL ΑΕ’’».
17/7/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6898/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘Princess Flora’’ στην περιοχή ‘‘ΚΑΝΑΜΑΤ’’ της Δ.Κ. Ρόδου, Δ.Ε. Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Φλώρα ΙΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε’’».
15/6/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5978/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση ‘‘Βραχονησίδα Στρογγυλή’’ Δήμου Χάλκης Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Φορέα ‘‘ΛΑΜΑΡ Α.Ε.’’.
8/6/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5755/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Συμπληρωματικών Στοιχείων επί του Φακέλου του έργου που αφορά στην Ανανέωση χρονικής ισχύος - Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Σύμης στη θέση ‘‘ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ’’ Νήσου Σύμης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6/6/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5625/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για Δημιουργία ενιαίας Πλωτής Μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, στην περιοχή Ακρωτήριο ‘‘ΚΕΦΑΛΑ’’, Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ’’.
30/5/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5336/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Τ/Κ - 0110209’’ στην Τ.Κ. Απερίου, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘OTE Α.Ε.’’».
26/5/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5152/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου για το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την κατασκευή εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν της υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘ASTIR ODYSSEUS KOS’’ στη Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’».
24/5/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5102/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου για την Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο ‘‘LABRANDA MARINE’’ (πρώην AQUIS MARINE RESORT) στη θέση ‘‘ΠΑΜΙΑΛΙΚΗ ή ΤΣΑΜΟΥΡΛΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥ – ΤΙΓΚΑΚΙ’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΡ RESORTS ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ’’.
10/5/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4426/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση ΚΥΑ για πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση ‘‘ΚΑΤΑΦΙ’’, Όρμου Βαγιού, Δήμου Αστυπάλαιας, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε’’.
12/1/2017
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 414/17 για δημοσιοποίηση χωρίς διαβούλευση Φακέλου περί Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ η οποία αφορά στην πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση στη θέση ‘‘Μικρό Βάι’’, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε’’.
9/12/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15599/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΗΛΙΟΣ’’, στη θέση ‘‘Αμμοοπή’’ της Τ.Κ. Μενετών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Ξ.Τ.Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.’’.
2/12/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15400/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & ΣΟΥΙΤΕΣ’’, στη θέση ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’ της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’.
28/11/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15164/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ του κύριου τουριστικού καταλύματος 659 κλινών στη θέση ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας εταιρείας με δ.τ. ‘‘BLUE OCEANIC ΑΞΤΕ’’.
9/11/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 14286/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ του υφιστάμενου κύριου τουριστικού καταλύματος ‘‘ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ’’, στη θέση ‘‘ΠΑΛΙΟΣΚΑΛΑ – Αγ. Φωκάς’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας εταιρείας με δ.τ. ‘‘MONOSUN Α.Ε.’’.
9/11/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 14290/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στο έργο ‘‘Κύτταρο επείγουσας επέκτασης υφιστάμενου ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου στην περιοχή ‘‘Παλιόμυλος’’ (οδική σύνδεση με την Εθνική Οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο στο 2ο χλμ αυτής) Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου.
21/10/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 13521/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης του έργου: Υφιστάμενη ξενοδ. μονάδα Α΄ Τάξης, με κολυμβητική δεξαμενή, 686 κλινών, στην ‘‘ΙΞΙΑ’’ Δ.Κ./Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ’’ και για λογαριασμό της ‘‘ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT ΑΕ’’ με Δ.Τ. ‘‘ZEUS HOTELS AE’’.
6/10/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12900/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία ‘‘ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΑΣ’’, στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ της Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘Ξ.Τ.Ε.Ε. ΚΑΝΤΗΣ Α.Ε.’’».
3/10/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12785/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Τροποποίηση Απόφασης Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών, στη θέση ‘‘ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟ’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.’’».
28/9/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12604/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1000435 – ΤΗΛΟΣ’’ στη θέση ‘‘ΑΜΑΛΙ’’ Τ.Κ. Λιβαδίων του Δήμου Τήλου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’
27/9/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12540/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ‘‘ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 1200477’’ στην Τ.Κ. Μονολίθου, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’.
23/9/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12356/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ALFA BEACH’’, στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ της Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘Ξ.Ε.Ν.Ε. ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.’’.
31/8/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11303/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 3*, ‘‘MARMARI BEACH’’, στην περιοχή ‘‘ΜΑΡΜΑΡΙ’’ (ΚΜ 234Β) της Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε.’’.
25/8/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11083/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘Ακτή Κάρδα-Carda Beach’’ στην περιοχή ‘‘ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ’’ της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.’’.
25/8/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11085/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξεν/κή μονάδα ‘‘ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ’’ στη θέση ‘‘Λιόπυρα’’ της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.’’.
5/8/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10079/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘στην περιοχή ‘‘ΦΑΛΗΡΑΚΙ’’ Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.’’.
31/5/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7023/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση της ΑΕΠΟ πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση ‘‘ΔΡΟΣΙ’’ Τ.Κ. Κρητηνίας, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.’’.
31/5/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7026/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή με τίτλο ‘‘IALYSOS BAY’’, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.’’.
21/4/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5430/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ Γ.Γ Π.Ν.Α. που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία ‘‘D’ ΑNDREA MARE’’, στην περιοχή ‘‘ΜΥΡΤΕΝΗ’’, Δ.Κ. Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘ΞΟΤΕΕ Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.’’.
8/4/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4779/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση ως προς την χρονική ισχύ ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στην Υφιστάμενη βιοτεχνία Μονάδας Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων, στην Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ’’
16/3/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 3502/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση – Τροποποίηση ΚΥΑ (ΑΕΠΟ) περί έγκρισης Π.Ο. για Λειτουργία Μονάδας προπάχυνσης γόνου στη θέση ‘‘Πλημμύρι’’ Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ’’ (πρώην ‘‘ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ’’).
15/1/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 567/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών Ιχθύων στη θέση ‘‘Καμήλα-Κατσούνι’’ Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ‘‘ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ ΑΕ’’
13/1/2016
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 443/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης του έργου : Ανανέωση ως προς τη χρονική ισχύ ΑΕΠΟ που αφορά στο «Υφιστάμενο Αιολικό Πάρκο στην περιοχή ‘‘Κατταβιά’’ Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ’’».
21/10/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10424/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ της υφιστάμενης Ξεν/κής Μονάδας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’’, 4*, δυναμικότητας 690 κλινών, στη θέση ‘‘ΣΙΡΗΚΑΗΣ’’ Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ’’.
19/10/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10308/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικό Πάρκο, ισχύος 17.85 MW, σε γήπεδο επιφανείας 2.101,848 τμ και διάνοιξης οδού πρόσβασης, μήκους 1.000 μ, στην περιοχή ‘‘ΣΤΑΥΡΩΤΗ’’ Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου», με φορέα την ‘‘EUROWIND Α.Ε.’’.
6/10/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9820/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λειτουργία Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Αστυπάλαια» Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6/10/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9821/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λειτουργία Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Σύμη», Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1/10/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9695/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης KYA (ΑΕΠΟ) που αφορά στον εκσυγχρονισμό και λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση ‘‘ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΝΙΩΝΑΣ’’, Νήσου Αγαθονησίου, της εταιρείας ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ’’
28/8/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 8471/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης & Ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (‘‘DIAMOND’’), 5* αστέρων, δυναμικότητας 227 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΛΑΜΠΗ’’ Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’.
29/7/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7413/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου της δραστηριότητας: «Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Α. όπως αυτή ισχύει (Ε.Π.Ο.) του έργου : Ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, στον Όρμο Φακούντα, Δήμου Σύμης, Π.Ε. Ρόδου - Τροποποίηση ως προς το φορέα διαχείρισης της δραστηριότητας, με επωνυμία ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’ και Διακριτικό Τίτλο ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/7/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7399/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης & Τροποποίησης ΑΕΠΟ υφιστάμενης χερσαίας εγκατάστασης υποστήριξης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, στον οικισμό Ανάληψη, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.’’.
7/7/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6779/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ –ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΞΕΟΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΥ στην ΚΜ 186 Γαιών Καλυθιών Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, για λογαριασμό της ‘‘ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’».
7/7/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6794/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου : «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 731,25 Tn/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμ, στη θέση βραχονησίδα Φωκιονήσια, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, για λογαριασμό της ‘‘ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α.Ε. (‘‘ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΟΥΚΑΛΑ’’ σύμφωνα με την αρχική ΑΕΠΟ).
10/6/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5918/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης και παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 1133/21.09.2004 ΑΕΠΟ για την κατασκευή αποβάθρας και κτιρίου επιβατών στη θέση ΠΕΤΑΛΟ του λιμένα Νήσου Σύμης, Νομού Δωδ/σου, με φορέα το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ.
26/5/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5331/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης του έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145180/02.10.2009 ΚΥΑ για ΕΠΟ για Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ –ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, με κύριο του έργου τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.’’».
23/3/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 3227/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης της υπ. αριθμ. 123118/10-07-2002 ΚΥΑ (ΑΕΠΟ) της υπό αποπεράτωση Ξεν/κής Μονάδας, 5*, στην περιοχή ‘‘ΠΛΗΜΜΥΡΙ’’ Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.’’.
9/3/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 2671/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Τροποποίησης του έργου που αφορά στα υφιστάμενα ξενοδοχεία ‘‘NEPTUNE VILLAGE RESIDENCE’’ και ‘‘NEPTUNE BEACH’’ στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή της Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.’’.
6/3/2015
Ανακοίνωση Π.Σ. 2542/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Ε.Π.Ο.) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (‘‘SHERATON RHODES RESORT’’), 5*, στην περιοχή ‘‘Ιξιά’’ Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.’’.
3/3/2015
Ανακοίνωση Π.Σ. 2434/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 171/06.09.2004 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (STAFILIA BEACH), 3*, στη θέση ‘‘Σταφύλια’’ (ΚΜ 1125 Γαιών Λάρδου), Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι & ΥΙΟΣ Ο.Ε.’’.
20/2/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 2079/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης & Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘KALITHEA MARE PALACE’’, στη θέση ‘‘Βόδι’’ Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας ‘‘ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε.’’».
9/2/2015
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 1579/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου της δραστηριότητας: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 77983/17.10.2014 Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου : Ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Όρμο Φακούντα, Δήμου Σύμης, Νομού Δωδ/σου, του φορέα ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’».
29/12/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 12986/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1426/06-07-2009 (ΑΕΠΟ) Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ‘‘ΒΟΥΝΟ ΛΟΥΚΑ’’ Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν. Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, της ‘‘ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ – ΝΙΚ. ΔΟΥΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’.
5/12/2014
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12145/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 554/25-08-2004 Απόφασης Γ.Γ. Π. Ν. Α. που αφορά στην Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου»
13/11/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 11108/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33097/37/2013/13-03-2014 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡ1Ι-3Λ1) ΑΕΠΟ Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη λειτουργία του υφιστ. έργου: Αγκυροβόλιο Τουρ/κών Σκαφών στον Όρμο Λακκί Λέρου, Δήμου Λέρου, Ν. Δωδ/σου, για λογαριασμό της ‘‘AGMAR MARINE Α.Ε’’.
3/11/2014
Η ΜΕ Α.Π. 118976/10641/3-11-20114 Ανακοίνωση ΠΣ με θέμα : Φάκελος τροποποίησης (της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 82355/29-3-2002) των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου, σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος
13/10/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 9854/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο Ελαιουργείο στον Οικισμό ‘‘Απόλλωνα’’ Τ. Κ. Απολλώνων, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό της ‘‘ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’ με Δ.Τ. ‘‘ΑΠΟΛΛΩΝ’’».
10/10/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 9815/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου ελαιουργείου στον Οικισμό ‘‘Απόλλωνα’’ Τ. Κ. Απολλώνων, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό της ‘‘ΤΣΑΚΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’ με Δ.Τ. ‘‘ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ’’».
25/9/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 9230/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 208/20-02-2009 ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα ΠΝΑ και η οποία αφορά σε Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών Ιχθύων στη θέση ‘‘Βαθύ’’, Nήσου Ψερίμου, Δήμου Καλύμνου, Ν. Δωδεκανήσου, για λογαριασμό της ‘‘ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ Α.Ε’’
24/9/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 9125/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 92/29-01-2004 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τίτλο ‘‘AKTH ΡAMΙΡΑ’’, στην περιοχή ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’, Δ. Κω, Ν. Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕ Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΑΕ’’».
23/9/2014
Η με ΑΠ 100932/9127/22-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την ανάπτυξη δραστηριότητας «Εγκατάστασης Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων, της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT, αποθηκευτικής ικανότητας 94 τόνων, στη θέση «Μονόλιθος – Αεροδρόμιο» Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δήμου Θήρας, ΠΕ Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
23/9/2014
Η με ΑΠ 101331/9163/23-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου στον Αμπελά ν. Πάρου και πρόταση έργων ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου
22/9/2014
Η με ΑΠ 100710/9118/22-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά Γνωμοδότηση για την Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου» Δήμου Τήνου, ΠΕ Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
19/9/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 8995/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης – Τροποποίησης του έργου: ‘‘Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Λιβαδίων, για άρδευση και ύδρευση Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
19/9/2014
Η με ΑΠ96495/8758/10-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά Γνωμοδότηση για την Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά «Μονάδα Κοπής και Μορφοποίησης Λίθων & Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος» σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση «ΧΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» νήσου Αμοργού Ν. Κυκλάδων της ΝΙΚΗΤΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε.
15/9/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 96640/8757/10-9-2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ "ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 40.923 ΤΜ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ-ΨΑΡΕΣ-Δ.ΚΟΡΘΙΟΥ-ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ - Ι.ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Ο.Ε.
29/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 8439/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘ΠΕΛΑΓΟΣ’’, στην περιοχή ‘‘ΛΑΜΠΗ’’ Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας ‘‘Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ’’.
29/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 8438/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας με τίτλο “COSMOPOLITAN”, στην ‘‘ΙΞΙΑ’’ Δ.Ε.Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ’’ και για λογαριασμό της ‘‘ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT με δ.ε. ZEUS HOTELS AE’’
29/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 8489/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας με τίτλο “ΚΗΠΟΣ ΠΕΥΚΩN”, στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘‘ΠΕΥΚΟΙ’’ Δ.Ε. Λίνδου, Δήμου Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. Β. & Ι. ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.’’
25/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 8295/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘AKTH ΡAMΙΡΑ’’, κλασικού τύπου με bungalows, 5* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 699 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’, Δ.Ε. Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕ Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΑΕ’’.
19/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. ΑΠ : 88261/8101/19-8-2014 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνημμένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση ορυχείου περλίτη με εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση 629.517 τ.μ., στη θέση «Τσιγκράδο», Δήμου Μήλου, Π.Ε. Νοτίου Αιγαίο»
12/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 7917/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος με την επωνυμία ‘‘RODOS PRINCESS’’ στη θέση KIOTAΡΙ του Δ.Δ Ασκληπιείου της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας ‘‘I. & E. XATZHΛΑΖΑΡΟΥ ΑΕ’’.
7/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 7661/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘FORUM BEACH’’, 5* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 357 κλινών, στη Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας ‘‘SUMMERTIME ΑΕ’’.
5/8/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 7596/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος με την επωνυμία ‘‘CARAVIA BEACH’’, στη θέση ‘‘Αγκιναρωπή’’ Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας ‘‘ΜΕΝΤΙ ΤΟΥΡΣ ΑΕ’’
22/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 7044/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 175/11-02-2004 Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α. (Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης ξεν. μονάδας με τίτλο “BELAIR”, Α΄ Τάξης, 4* αστέρων και δυναμικότητας 293 κλινών στην ‘‘ΙΞΙΑ’’ Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ Α.Ε.’’
17/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6859/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 792/03-04-2009 Απόφασης Γ.Γ. Π. Ν. Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ’’ που βρίσκεται στην παραλία της Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.’’
17/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6928/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Τροποποίηση της υπ.αρ. 610/16-07-13 (ΑΔΑ :ΒΛ4ΤΟΠ1Ι-ΔΔ3) Απόφασης Γ.Γ Α.Δ. Αιγαίου περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’’, στην περιοχή Καρδάμαινα, Δ.Ε. Ηρακλειδών του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.’’.
15/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6690/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Αλιευτικό Καταφύγιο – Παντέλι Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
15/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6691/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Αλιευτικό Καταφύγιο Ξηροκάμπου Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
15/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6692/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Υφιστάμενος Λιμένας Αγαθονησίου, Δήμου Αγαθονησίου, Νήσου Αγαθονησίου, Π.Ε. Καλύμνου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
10/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6687/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Υφιστάμενος Λιμένας Σκάλας Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου, που αφορά στην «Ανανέωση -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 141913/04-03-2005/ΕΥΠΕ/ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ & ΥΕΝ».
9/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. με Α.Π. 72237/6699/9-7-2014 περί δημοσιοποίησης ΜΠΕ που αφορά λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας "Τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) Γ΄τάξης - δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ.Θεολόγου Καλαργυρού, στη θέση "Αγ. Ιωάννης Θεολόγος", Δήμου Αντιπάρου, ΠΕ Πάρου, ΠΝΑ"
4/7/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 6426/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου που αφορά στην Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. της υφιστάμενης ξεν. μονάδας ‘‘PRINCESS ANDRIANA’’, στην περιοχή KIOTAΡΙ του Δ.Δ Ασκληπιείου,Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου της ‘‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’.
17/6/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 5892/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τίτλο ‘‘MYTHOS BEACH RESORT’’ κατηγορίας 5*, τελικής δυναμικότητας 450 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου ‘‘ΣΥΚΙΕΣ-ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’, Δ.Ε. Αφάντου, Νήσου Ρόδου
17/6/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 5899/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην θέση ‘‘ΟΡΜΟΣ ΦΑΚΟΥΝΤΑ’’ Δήμου Σύμης, για λογαριασμό της ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’.
5/6/2014
Ανακοίνωση ΠΣ ΑΠ 58674/5669/4-6-2014 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Τροποποιήσεις Α.Ε.Π.Ο. του "Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (Α.Σ.Π.) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη νήσο Θήρα νομού Κυκλάδων"
30/4/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 4435/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 10632/704/28-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΡ1Ι-Τ9Π) Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κέντρο Διαλογής και Συσκευασίας Ανακυκλώσιμων Υλικών (για ‘‘χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό’’ και ‘‘υφάσματα, κουρτίνες’’), στην περιοχή ΛΙΝΟΠΟΤΗ στην ΚΜ 511Δ Γαιών Πυλίου Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό
29/4/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 4364/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία ελαιοτριβείου δύο φάσεων» με θέση στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων, Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου
23/4/2014
Ανακοίνωση ΠΣ ΑΠ 42682/4213/23-4-2014 Περί Δημοσιοποίησης Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρείας "S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Α.Ε." πουν λειτουργεί στη θέση "ΒΟΥΔΙΑ" Δήμου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
7/4/2014
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Επέκτασης κατά 31.020,63 τ.μ. (2 χώροι επιπλέον) υφιστάμενου ορυχείου βιομηχ. Ορυκτών (μπετονίτη), έκτασης 96.500,86 τ.μ. στη θέση «Αγγεριά – Αγ. Ειρήνη Δ. Μήλου» της εταιρείας «Ελληνική Μεταλλευτική Ε.Π.Ε.» (για την οποία υπάρχει Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 11397/20-6-2008), ώστε η συνολική εκμετάλλευση να διαμορφωθεί σε 127 στρ. περίπου. Επίσης περιλαμβάνεται Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.
14/3/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 2745/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης - τροποποίησης Π.Ο. ξεν. ΑΤΑΛΑΝΤΗ, της ΑΕΤΟΣ ΑΕ στη ΡΟΔΟ, Ν. Δωδ/σου
13/3/2014
Ανακοίνωση Π.Σ. 2769/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης - τροποποίησης Π.Ο. αερολιμένα Ρόδου, Ν. Δωδ/σου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 9/5/2021 10:51 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.