Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
10/12/2018
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT 2019 της Μόσχας»
7/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-12-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
7/12/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
6/12/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι του κανονισμού 2015/2026, που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2018.
6/12/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του κανονισμού 2015/2026, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2018.
4/12/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
3/12/2018
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ενοικίαση χώρου και Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 6η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2019 στην Αθήνα και διεξαγωγή παράλληλων εκδηλώσεων στο χώρο της Έκθεσης»
30/11/2018
Διαμόρφωση ιδιοκτησίας του Δήμου Κύθνου στην Χωρά σε χώρο στάθμευσης.
30/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ.
30/11/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ.
30/11/2018
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
28/11/2018
Επαναπροκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996 και τις αποφάσεις 492/2018 και 685/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
26/11/2018
Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ »
26/11/2018
Δημοπρασία για το έργο «Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου»
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)
26/11/2018
Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας (2018)
23/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ
20/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών -A/θμιας για τη διαδρομή « ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΛΟΣ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
19/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών B/θμιας για τη διαδρομή « ΜΕΝΕΤΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα
16/11/2018
Διακήρυξη προμήθειας Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος
15/11/2018
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Δήμου Πάτμου. Προϋπολογισμός: 47.580,65 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τη διαδρομή « ΖΗΠΑΡΙ- ΚΩΣ »
12/11/2018
«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».
12/11/2018
Δηλώσεις κυψελών Διαχείμασης και Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> - Προθεσμία μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου (παροχή υπηρεσίας) της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας (παροχή υπηρεσίας) που εντάσσονται στα παραδοτέα 2.1.2 και 2.1.5 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
12/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της ΠΕ Δωδ/σου για το έτος 2019
9/11/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «6η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2019»
9/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
8/11/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3670/08-11- 2018 Διοικητικού Προστίμου του Ν. Ν. 4446/2016με ΑΔΑ: 781Ν7ΛΞ-1ΨΘ
7/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τήνου
7/11/2018
Ερωτηματολόγιο για τις ενέργειες όσον αφορά την πρόληψη δηγμάτων της ουράς για τους κατόχους χοίρων
7/11/2018
Ενημέρωση ταξιδιωτών - χοιροτρόφων ως προς την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.
7/11/2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER POINTERS)
6/11/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου». Προϋπολογισμός: 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6/11/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3578/06-11-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: ΨΞΩΔ7ΛΞ-76Ι
5/11/2018
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 05-11-2018 ως και 31-12-2018, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ.
2/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
31/10/2018
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
30/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός Πρόσκλησης : 147597/10219/2018) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α.
30/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 (ΕΩΣ 31-08-2019)
29/10/2018
Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στο ν. Δωδ/σου
29/10/2018
Aνοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (TEBA)
29/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
26/10/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την ΠΕ Δωδ/σου (ν. Κω και ν. Καρπάθου)
24/10/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 9542/18-10-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 60ΨΡ7ΛΞ-4ΑΡ.
24/10/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ.9470/17-10-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 60Ζ87ΛΞ-ΑΥΤ
24/10/2018
Προκήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 6.150.000,00 € πλέον ΦΠΑ
24/10/2018
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος , Κως, Κάρπαθος και Κάσος»
23/10/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου" του Δήμου Αντιπάρου
23/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3321/22-10-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω4ΖΚ7ΛΞ-Τ06
19/10/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ)
18/10/2018
Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»
18/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Χ.Θ.1+500Μ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ». Προϋπολογισμός: 48.387,10 € πλέον ΦΠΑ
17/10/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2018 - 30/06/2018. Απόφαση 584/2018 Οικονομικής Επιτροπής 16ης συνεδρίασης 03-10-2018.
16/10/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
16/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ"
12/10/2018
Διαγωνισμός για το έργο ''Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2018)'' Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πατήστε εδώ
12/10/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τις διαδρομές ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ και ΓΕΝΝΑ5Ι-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ >>
11/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
11/10/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου
10/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
8/10/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Σύρου
8/10/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
8/10/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)"
5/10/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 28η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ DETROP 2019 & ΣΤΗΝ 7η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ OENOS 2019
5/10/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2018.
4/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4/10/2018
Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
2/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΩ Α/Α 2». Προϋπολογισμός: 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2/10/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΣ" ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ». Προϋπολογισμός: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
1/10/2018
Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στο Νομό Κυκλάδων
1/10/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 60Α27ΛΞ-ΨΣΝ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1661/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω3ΙΚ7ΛΞ-ΓΥΛ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1661/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 73ΨΑ7ΛΞ-6ΡΩ
1/10/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.οικ 3009 1660/27-09-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΘΠΖ7ΛΞ-0Γ5
27/9/2018
Προστασία από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.
27/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
26/9/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΡΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.887,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/9/2018
Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο (ΠΕ Κυκλάδων)
21/9/2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 'Τσιμεντόστρωση στην Αλλοπρόνοια Σικίνου'
20/9/2018
Περιλήψεις Προστίμων
19/9/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΧΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ"
19/9/2018
Ενημέρωση Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων για την δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο
19/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
18/9/2018
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/07/2017 - 31/12/2017. Απόφαση 407/2018 Οικονομικής Επιτροπής.
18/9/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.
14/9/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ.8074/04-09-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: 6Ι247ΛΞ-ΜΧΟ
14/9/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 8269/10-09-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με Α.Δ.Α.: Ω9ΤΝ7ΛΞ-ΩΒ1
13/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΟΥ ΣΙΜΟΥ Ο.Ε.»
13/9/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ PROWEIN 2019 17-19 Μαρτίου 2019 Dusseldorf, Γερμανία
13/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. ΠΛΑΤΣΗ
13/9/2018
Ανακοίνωση αναβολής διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας»
12/9/2018
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »
12/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΚΟΚΟΛΗ
12/9/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ
11/9/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.
7/9/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 06/09/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
5/9/2018
Δραστηριοποίηση παραγωγών στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο
5/9/2018
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2018-2019 προϋπολογισμού 70.544,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α.
4/9/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών Αυγούστου 2018
4/9/2018
Υποτροφίες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2018-2019
4/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
4/9/2018
Aνάδειξη των μελών αξιολόγησης προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Υποέργο 3: Προμήθεια Τροφίμων, συνολικής αξίας 203.065,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3/9/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου "Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Απολλώνων "
3/9/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-08-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
31/8/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
31/8/2018
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ.». Προϋπολογισμός: 490.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
30/8/2018
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής συνολικής αξίας 26.300,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
29/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
28/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
28/8/2018
Γιώργος Χατζημάρκος: «Το μέλλον ανήκει σ’ εκείνους που πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους». Συγχαρητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την ανακοίνωση των βάσεων των Πανελλαδικών Εξετάσεων
27/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
27/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΤΙΟΥ». Προϋπολογισμός: 52.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
27/8/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2018.
23/8/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 72ΞΚ7ΛΞ-14Υ
23/8/2018
Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2018)
23/8/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-08-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
22/8/2018
Περιλήψεις Προστίμων
21/8/2018
Πλημμύρες, Φαινόμενο Καταστροφής
21/8/2018
Το Φαινόμενο Κατολισθήσεις / Καθιζήσεις
21/8/2018
Έντονα καιρικά φαινόμενα
20/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-Β/θμιας για τη διαδρομή ΚΕΦΑΛΌΣ- ΚΩΣ >>
20/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 (ΕΩΣ 31-08-2019)
20/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)
17/8/2018
Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Οδηγίες προστασίας και Πληροφορίες σχετικές με το φαινόμενο).
16/8/2018
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο
10/8/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
10/8/2018
Ενημερωτικό υλικο με οδηγίες δασικών πυρκαγιών.
10/8/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβαδά Δ.Κ. Αρχαγγέλου»
9/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
9/8/2018
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
7/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος σκαλωσιάς
3/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 120.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». Προϋπολογισμός: 306.451,61 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ». Προϋπολογισμός: 68.376,07 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3/8/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΤΗΛΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ». Προϋπολογισμός: 258.064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3/8/2018
Δημοπρασία για το έργο «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου»
3/8/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2306/16-07-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΗ3Χ7ΛΞ-1ΙΑ
2/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σάντουιτσ αλλαντικών και νερών που θα χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
2/8/2018
Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση - συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου ν. Μήλου»
1/8/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών Ιουλίου 2018
1/8/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2488/01-08-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΗ5Φ7ΛΞ-Δ19
31/7/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2306/16-07-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΖΟΙ7ΛΞ-41Σ
31/7/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουμ με τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσα από τον αθλητισμό»
26/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω». Προϋπολογισμός: 2.620.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 264.957,27 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 1.895.161,29 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24/7/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2307/16-07-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΡΩΔ7ΛΞ-Φ03
24/7/2018
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια μακό μπλουζάκια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη δράση της Π.Ν.Αιγαίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου.
24/7/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2306/16-07-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΦΕΡ7ΛΞ-Β3Ψ
23/7/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)"
20/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Μυκόνου
20/7/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/07/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
20/7/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 19/07/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
19/7/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-07-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
18/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 πμ.
16/7/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.136,76 € ΜΕ Φ.Π.Α.
13/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΥ (ΚΙΟΤΑΡΙ)». Προϋπολογισμός: 59.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13/7/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ». Προϋπολογισμός: 92.741,94 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθ. ΣΟΧ 2/2018 (Τομεάρχες Δακοκτονίας) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΧ 2/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER)
6/7/2018
Περίληψη της με αρ. πρωτ. 83723/2007/02-07-2018 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4446/2016 με Α.Δ.Α.: 6Χ417ΛΞ-ΝΨΡ
5/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.
5/7/2018
Οδηγίες Προστασίας από Σεισμούς
4/7/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουλίου 2018.
3/7/2018
Διαπιστωτική πράξη αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους υποψηφίων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2/7/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών Ιουνίου
2/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σημαιών
29/6/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 05 Ιουλίου 2018.
29/6/2018
Πολιτική Προστασία - Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III
29/6/2018
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κάρπαθου.
29/6/2018
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Καλύμνου.
27/6/2018
Διαπιστωτική πράξη περί μη ύπαρξης δυνατότητας διενέργειας του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων που προβλέπονται για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Α μέρους του ν.3982/2011 στις ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
27/6/2018
Απομάκρυνση άχρηστων υλικών (κλιματιστικών) απο την οροφή του Διοικητηρίου της ΠΕ Ρόδου
26/6/2018
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-5-2018.
22/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018).
22/6/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την « Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος
19/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν απο τις εθελοντικές ομάδες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καρπάθου, Καλύμνου.
15/6/2018
Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Ιδεών
15/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
14/6/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-06-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
13/6/2018
Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων για τα Έτος 2018 - 2019»
13/6/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
12/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ».
11/6/2018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
8/6/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στην 7η Έκθεση MARKET EXPO 20185 με 7 Οκτωβρίου 2018 Metropolitan Expo, Σπάτα, Αθήνα
8/6/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)
7/6/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. πρωτ. 72093/1701/05-06-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΓ5Ψ7ΛΞ-ΛΛΞ
7/6/2018
Ετοιμότητα για ηφαιστειακές εκρήξεις
6/6/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου ‘’Kατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας’στην Ν. Κέα.
4/6/2018
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
31/5/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σάντουιτσ αλλαντικών και νερών που θα χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
30/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
29/5/2018
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσµατικότητας µε κοστολόγηση του κύκλου ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 87 του ν.4412/2016, για το έργο «Εξοικονόµηση Ενέργειας στον ?ίκτυο οδικού Φωτισµού της Νήσου Ρόδου µε την Προµήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED»
28/5/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
28/5/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
25/5/2018
Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών Μαϊου.
24/5/2018
Προμήθεια πάνινων τσαντών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1570/21-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΕ0Υ7ΛΞ-ΠΜΒ
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1573/21-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΤΚΡ7ΛΞ-Ν3Η
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1661/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΘΤΔ7ΛΞ-ΞΦΓ
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΥΥΟ7ΛΞ-29Ρ
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1538/21-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΠΞ77ΛΞ-9ΥΟ
24/5/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1594/21-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ5ΘΣ7ΛΞ-Τ53
23/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
18/5/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανεμιστήρων
16/5/2018
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες της ΠΕ Ρόδου
16/5/2018
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την ΣΜΕ 01/2018 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου ALTERECO.
15/5/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν απο τις εθελοντικές ομάδες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
15/5/2018
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
11/5/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 2.650.000,00 €
11/5/2018
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/46604-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 3 παρ. 4)
10/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 ΜΑΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
9/5/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Μαϊου 2018.
8/5/2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
8/5/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-05-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
2/5/2018
Πρόσκληση για την μεταφορά του αρχείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ν.Αιγαίου
2/5/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών ΠΕ Ρόδου Απριλίου 2018
30/4/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2017)» προϋπολογισμού €74.400,00 (με Φ.Π.Α. 24%)
27/4/2018
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
27/4/2018
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας
26/4/2018
Δεύτερη Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”
26/4/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στην 53η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής -2018
20/4/2018
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/12 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
18/4/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄΄
12/4/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
5/4/2018
Ενημέρωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου για τις Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Πάσχα 2018
5/4/2018
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/4/2018
Προμήθεια πάνινων τσαντών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.
4/4/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
4/4/2018
Δυνατότητα Άσκησης Πλανόδιου Εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Σε ποιες Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας δεν μπορεί να ασκηθεί Πλανόδιο εμπόριο
4/4/2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
3/4/2018
1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1. "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020.
3/4/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-04-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
2/4/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
2/4/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
2/4/2018
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5279/18-07-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με θέμα ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
2/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30/3/2018
Δελτίο Πιστοποίησης τιμών
30/3/2018
Διακήρυξη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018
23/3/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (2015)». Προϋπολογισμός: 161.290,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
19/3/2018
Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Δωδεκανήσου
19/3/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας»
15/3/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
15/3/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενημέρωση για Υποχρεωτική αλλαγή και Θεώρηση Εντύπων Αδειών Υπαίθριου Εμπορίου(και Παραγωγικών Αδειών ) , στο εξής , από Δήμους Μόνιμης Κατοικίας. – Προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στις καταληκτικές Προθεσμίες .
14/3/2018
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας».
13/3/2018
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο : 'Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Π.Ε. του Νομού Κυκλαδων για τα ετη 2018 - 2019.
12/3/2018
Ανακοίνωση σχετικά με τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς Ιδεών για τον αστικό εξοπλισμό
9/3/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
9/3/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Μαρτίου 2018.
8/3/2018
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018–2019 –Αιτήσεις έως 20 Μαΐου 2018»
8/3/2018
Ανακοίνωση Κλήρωσης ανάδειξη των μελών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια και Εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μ. Κυκλάδων, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου» .
2/3/2018
«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 27-3-2018»
2/3/2018
Πίνακες κατάταξης ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων της υπ’ αριθμ.9731/2017 (ΣΟΧ 1/2018)
2/3/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ - Οι διαμορφωθείσες τιμές κατά την περίοδο μηνός Φεβρουαρίου 2018, στα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
2/3/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 888 ΤΤ2/02 -03-2018 )
2/3/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 901ΤΤ3/02 -03-2018 )
1/3/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
28/2/2018
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/12 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
28/2/2018
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
27/2/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». Προϋπολογισμός: 1.436.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26/2/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 59.274,19 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
23/2/2018
Ανακοίνωση σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ιδεών
22/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
21/2/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας». Προϋπολογισμός: 136.752,14 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/2/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου». Προϋπολογισμός: 216.239,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/2/2018
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΨΩΝ». Προϋπολογισμός: 185.384,62 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/2/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ 54 KΑΛΥΜΝΟΥ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Υποέργο 4: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. : 59.999,55 € ή του ποσού των 74.399,44 € με Φ.Π.Α. 24%.
16/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
16/2/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-02-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
14/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
12/2/2018
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την «Ηχητική Κάλυψη των επίσημων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ’ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2018»
9/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΄΄ Προμήθεια τριακοσίων (300) μέτρων φορητής μεταλλικής περίφραξης οριοθέτησης κυκλοφορίας πεζών ΄΄
9/2/2018
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης ?ερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) από υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύουν στις ΠΕ Ρόδου, Κω,Καρπάθου
8/2/2018
Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
7/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια UPS.
2/2/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
2/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών Η/Υ
2/2/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
1/2/2018
Δελτίο πιστοποίησης τιμών για τον μήνα Ιανουάριο 2018
31/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτόκιβωτίων συσκευασίας
31/1/2018
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 07 Φεβρουαρίου 2018.
30/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανών βιβλιοδεσίας και πλαστικοποίησης
30/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιτραπέζιων τηλεφωνικών συσκευών
30/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
30/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικού τσερκιού συσκευασίας
30/1/2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο ''Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο κτήριο του κτηνιατρείου Τήνου''
30/1/2018
Παράταση καταβολής μισθωμάτων (έως 15-02-2018) για τις κατανομές δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων ετών 2016, 2017.
29/1/2018
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017.
25/1/2018
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 221/23-01-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 782Ο7ΛΞ-ΝΙΞ στην επιχείρηση με την επωνυμία "Mammo wine and food bar" στην Σύρο Ερμούπολη .
25/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
25/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για ημερίδες και συμβούλια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ν. Δωδ/σου)
24/1/2018
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2018)
24/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κου ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018
24/1/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με ημερομηνία 24-1-2018 στους κωδικούς θέσης 104 και 105 τους πινάκες κατάταξης (ΑΔΑ Ω5487ΛΞ-ΝΑΥ) των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, βάσει της υπ` αριθμ.πρωτ.9089/12.12.2017 (ΣΟΧ 5/2017) ανακοίνωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
23/1/2018
Aνάδειξη των μελών συγκρότησης : Α. Επιτροπών προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για το έτος 2018 για την Π.Ε. Κυκλάδων : Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Α.2. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων/προσφυγών Α.3. Επιτροπές Παραλαβής Β. Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών/αναγκαιότητας και παραλαβής προμηθειών ειδών και υπηρεσιών συντήρησης- επισκευής οχημάτων έτους 2018.
23/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.
23/1/2018
Aνάδειξη των μελών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων για τα Έτος 2018 - 2019» Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών Α.2. Επιτροπές Παραλαβής
22/1/2018
Προσλήψεις στο Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου
22/1/2018
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
19/1/2018
Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ.9089/12-12-2017 (ΣΟΧ 5/2017)
19/1/2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ«NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE»
18/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ 7Ης ΚΑΙ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ Ν. ΡΟΔΟ
18/1/2018
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2017)
18/1/2018
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Μυκόνου (2018)
18/1/2018
Διαγραμμίσεις – στηθαία ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν.Άνδρου
16/1/2018
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017
16/1/2018
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Νάουσας, στην νήσο Πάρο
15/1/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00.
12/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγρού αζώτου
12/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
11/1/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων/απασχολούμενων στο Design Week του Μιλάνου
11/1/2018
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ.Πρωτ.:133/11-01-2018)
10/1/2018
Δημοπράτηση του έργου " Διαμόρφωση πλατείας κάτω Μεριάς ν. Κέας"
9/1/2018
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα ν. Κέας"
8/1/2018
Δημοπρασία για το έργο: "ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΑΓΚΑΛΗ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΚΑΛΗΣ"
29/12/2017
Δελτίο πιστοποίησης τιμών Δεκεμβρίου 2017
28/12/2017
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου
28/12/2017
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
27/12/2017
Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας (2017)
27/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 18-12-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
22/12/2017
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΗΛΟΥ
22/12/2017
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΗΡΑΣ
20/12/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 51075,1)
19/12/2017
Λίστα αναμονής ειδικότητας Π.Ε. Κυκλάδων.
18/12/2017
Πίνακας Αδειούχων υπαίθριου πλανοδίου Εμπορίου.
15/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
15/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - CATERING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
13/12/2017
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ΙΤΒ του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2018 Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 50904
13/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
12/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 51.794,87€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΨΙΝΘΟΣ». Προϋπολογισμός: 80.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΜΕ ΒΡΟΥΛΙΑ». Προϋπολογισμός: 159.677,42€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ». Προϋπολογισμός: 207.258,07€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ε.Ο. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ». Προϋπολογισμός: 64.516,13€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΜΠΩΝΑΣ». Προϋπολογισμός: 239.725,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/12/2017
Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ». Προϋπολογισμός: 78.225,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 04-12-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
6/12/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
4/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για ένα έτος
4/12/2017
ALTER ECO -Alternative tourist strategies to enhance the local sustainable development of tourism by promoting Mediterranean Identity ALTER ECO -Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας
3/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
3/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
1/12/2017
Παράταση ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ.
27/11/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν την 01 Δεκεμβρίου 2017.
27/11/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 04 Δεκεμβρίου 2017.
24/11/2017
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT 2018 της Μόσχας». Προϋπολογισμός: 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23/11/2017
«Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής οδού Λίνδου- Κατταβιά»
22/11/2017
SIROCCO -Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος τουρισμός και θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού SIROCCO -Sustainable InterRegional cOastal & Cruise maritime tourism through COoperation and joint planning
21/11/2017
Ανακοίνωση Τροποποίησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
20/11/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΜΙΝΙΑ" ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ"
20/11/2017
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Αιτήσεις μέχρι 4/12/2017»
17/11/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. : 7873/16-11-2017)
16/11/2017
Δηλώσεις κυψελών Διαχείμασης και Προγράμματα Μελισσοκομίας 2017-18, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> - Προθεσμία μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018
16/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
10/11/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «5η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2018»
9/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2017
5/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-11-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
5/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 02-11-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
3/11/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ
3/11/2017
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
31/10/2017
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος και Κως»
30/10/2017
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΕΩΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
30/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 30/10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
27/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 06 Νοεμβρίου 2017.
27/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 09 Νοεμβρίου 2017.
27/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
26/10/2017
Προκηρυξη προμήθειαςυλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Επινώτιων πυροσβεστήρων) Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
26/10/2017
Προκήρυξη προμήθειας υλικών εξοπλισμού εθελοντικών οργανώσεων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου).
26/10/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄
25/10/2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕ ΣΥΡΟΥ- OMAΔA B’ : ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.660 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (8.258,40 € ΜΕ Φ.Π.Α.)
25/10/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
25/10/2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
23/10/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017.
23/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€
23/10/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
20/10/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ DETROP BOUTIQUE 2018
20/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΟΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠO ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€
20/10/2017
Προκήρυξη διενεργείας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
19/10/2017
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδισαμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τευχοι 88/89 2017)
19/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 16/10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
19/10/2017
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τευχοι 88/89)
18/10/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3558/18-10-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΜΖΕ7ΛΞ-Ι97
18/10/2017
Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)
17/10/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)"
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Βελτίωση - αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)"
16/10/2017
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Καθαρισμός τάφρων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Νάξου (2017)"
16/10/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»
16/10/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)»
16/10/2017
Φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32649/1994 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Κω, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 106589/8-8-2006 και τροποποιήθηκαν με την υ.α. 197968/3-5-2012
12/10/2017
Τροποποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
12/10/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
11/10/2017
Διακήρυξη έργου ¨Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)"
10/10/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου. (Αριθμ. Πρωτ. : 6806/9 -10-2017)
10/10/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. : 6783/06-10-2017)
6/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:15.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
5/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
5/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
4/10/2017
Οικονομική προσφορά για την προμήθεια δύο αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών στη νήσο Μαράθι
2/10/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
29/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ THN ΠΕΜΠΤΗ 28-09-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
29/9/2017
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου. (Αριθμ. Πρωτ. : 6615/28-09-2017)
29/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-09-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
28/9/2017
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Κιμώλου"
26/9/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»
26/9/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ I. ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN COLLEGΕ 2017-2018
22/9/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
21/9/2017
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Τροφίμων για τη κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου , προϋπολογισμού 121.519,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
19/9/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) & της Υ.Α Α2-718/2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
19/9/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3172/19-09-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ4ΤΠ7ΛΞ-Ε2Χ στην Επιχείρηση με Επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ» ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με έδρα επί της οδού Χίου 2 Σύρος .
19/9/2017
Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ».
15/9/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κιόσκι βαρέως τύπου.
15/9/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 26-29 Ιανουαρίου 2018
15/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-09-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
14/9/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί»
13/9/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & την τοποθέτηση εξοπλισμού πυρόσβεσης στις υπηρεσίες της ΠΕ Καλύμνου
11/9/2017
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Αιτήσεις μέχρι 4/12/2017»
7/9/2017
Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Ρόδου της ΠΝΑι
7/9/2017
Μέχρι τις 30-11-2017 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
5/9/2017
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 01-09-2017 ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
5/9/2017
Υπ.αριθμ. 103203/8496/5-9-2017 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Αι.
5/9/2017
Υπ.αριθμ. Υπ.αριθμ. 103198/8495/5-9-2017 Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.Αι.
5/9/2017
Ενημέρωση για νέα παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης) παλαιών επαγγελματικών αδειών, Ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης όλων των βαθμίδων
5/9/2017
Υποτροφίες σπουδαστών - αιτήσεις
4/9/2017
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2017 - 30/06/2017 (Απόφαση 413/2017 πρακτικό 16ο Συνεδρίασης 02-08-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
1/9/2017
Κάλυψη με επιλογή μίας (1) θέσης δημοσιογράφου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με τη θητεία του Περιφερειάρχη
1/9/2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών για τα νησιά της Περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
1/9/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-08-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
30/8/2017
Υποχρεωτική εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο.
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/8/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
28/8/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) και μνήμης σε διακομιστές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου).
24/8/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.
23/8/2017
Διακήρυξη για το έργο: ¨Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)¨
23/8/2017
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
22/8/2017
Προμήθεια έντυπου υλικού για δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου.
21/8/2017
Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 1.478.722,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 24% για Ρόδο-Κάρπαθο και 17% για τα υπόλοιπα νησιά)
18/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
18/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
17/8/2017
Διακήρυξη : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ
14/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/08/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
11/8/2017
Καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
10/8/2017
«Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο Ερμούπολης»
10/8/2017
Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
9/8/2017
Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων ανα κατηγορία για την Δευτέρα 31-07-2017 για την Συρο
8/8/2017
Ανακοίνωση σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών
8/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)» - Τιμολόγιο μελέτης
7/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου νήσου Σερίφου»
7/8/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)»
2/8/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α)& της Υ.Α Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
2/8/2017
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α) & της Υ.Α Α2-718/2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
2/8/2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)"
1/8/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β MAiOY 2017
1/8/2017
Ανακοίνωση - πρόσκληση για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων του Κληροδοτήματος Άννης Κουτσοδόντη.
31/7/2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
27/7/2017
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
27/7/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 44567 / 2017 Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2017, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV : 39154100-7 Περίπτερα Εκθέσεων)
27/7/2017
Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020»
26/7/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012
25/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ κ. ΚΟΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21/7/2017
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
20/7/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου"
20/7/2017
Απόφαση ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.
19/7/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ-ΠΥΛΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.
17/7/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-07-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/7/2017
Διακήρυξη ‘Μεταφορά μαθητών Α’βαθμιας και Β’βαθμιας εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλαδων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019)
12/7/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.
11/7/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
11/7/2017
Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου.
10/7/2017
Ανάρτηση ανακοινώσεων ΣΜΕ 01/2017 και ΣΜΕ 02/2017 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων SIROCCO και ALTERECO.
5/7/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από Δ/νση Ανάπτυξης Δωδ/σου
5/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
5/7/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
4/7/2017
Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε Μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά για την Κάλυψη Νέων Αναγκών για το Σχολικό Έτος 2017-2018».
4/7/2017
Ανακοίνωση Κλήρωσης για τηνανάδειξη των μελών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ''
29/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
29/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
28/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
28/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Πλακόστρωση στην περιοχή Πεταλάκια, Χώρας Σικίνου» - ΤΕΥΔ
28/6/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
28/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυπου υλικού.
27/6/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυπου υλικού.
26/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουνίου 2017.
26/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017
23/6/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.000,00 €
23/6/2017
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
23/6/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
22/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΗΣ"
21/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ (χρήση 2017)" - ΤΕΥΔ
19/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΝΟΥ (χρήση 2017)"
19/6/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
19/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Ιουνίου 2017.
15/6/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Πλακόστρωση στην περιοχή Πεταλάκια Χώρας Σικίνου»
15/6/2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή - Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
15/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΠΕΜΠΤΗ 15-06-2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
14/6/2017
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
12/6/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
12/6/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12/6/2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ και ΜΕΛΑΝΙΑ για τις ΠΕ ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, & ΚΑΡΠΑΘΟΥ
7/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
2/6/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΠΕΜΠΤΗ 01-06-2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
2/6/2017
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 08 Ιουνίου 2017.
30/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μηχανήματα & υλικά καθαρισμού.
30/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια κιόσκι.
29/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια έντυποu υλικού.
29/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρουχισμού.
29/5/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.ΚΑΣΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 17.000,00 €
29/5/2017
Aνάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2017 προϋπολογισμού 48.920.80 € χωρίς Φ.Π.Α.
26/5/2017
Aνάδειξη της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την πράξη : ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ .
26/5/2017
Ενημέρωση των Πολιτών της Δωδ/σου για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Δωδ/σου) .
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/5/2017
Αντικατάσταση κυψελών και Μετακινήσεις Μελισσοσμηνών 2017
25/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
25/5/2017
Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων (ΤΕΒΑ) – Κοινωνική Σύμπραξη 53
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού.
24/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄΄
24/5/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών.
22/5/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
22/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
18/5/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
18/5/2017
ΤΕΥΔ για τη δημοπρασία του έργου «Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων»
17/5/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.116,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)
17/5/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρουχισμού
17/5/2017
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Πάρο επί των επαρχιακών οδών Παροικιάς - Λεύκες , Παροικιάς - Νάουσας , Παροικιάς - Αγκαριάς , Παροικιάς - Πούντας
17/5/2017
Ομιλία του κ. Μ. Σφακιανάκη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
17/5/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
17/5/2017
Κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ και μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ταξί σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΘ (Ν.4070/2012)
16/5/2017