Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΝέαΑνακοινώσεις
14/7/2020
Τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΑΡΓΩ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. : 094138086, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
14/7/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
10/7/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 09/07/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
10/7/2020
Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β΄ 354/2016) για τον ΑΣΠ MYKONOY της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 67,485 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην Μύκονο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου»
9/7/2020
«Καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» με έδρα δραστηριότητας την Κάλυμνο στην περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΩ (τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ)».
9/7/2020
Πίνακας κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020
9/7/2020
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020
9/7/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
9/7/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ.
8/7/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2020 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθετών) δακοκτονίας .
8/7/2020
Διακήρυξη της με συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 42.741,94 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
7/7/2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ Ν. ΤΗΝΟΥ »
7/7/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Ιουλίου 2020.
7/7/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιουλίου 2020.
3/7/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης "Aphetor Colossus"
3/7/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του "Canto Human Voice Festival"
3/7/2020
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1345/03-07-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΧΣΠ7ΛΞ-4ΔΡ
3/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΖΟΟΜ).
2/7/2020
Διακήρυξη Ανοικτού, Κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ -Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
1/7/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 09 Ιουλίου 2020.
30/6/2020
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 5/2020).
30/6/2020
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας (ΣΟΧ 6/2020).
30/6/2020
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ
26/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
26/6/2020
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων για τις ΠΕ Κυκλάδων.
26/6/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 02 Ιουλίου 2020.
26/6/2020
Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 03 Ιουλίου 2020.
26/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 29 IOYNIOY 2020 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
25/6/2020
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
25/6/2020
«Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2019–2020 –Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου 2020»
25/6/2020
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ"» Εκτιμώμενης αξίας 204.367,60 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
25/6/2020
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
25/6/2020
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
24/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
24/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕ 101 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
24/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 102 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
24/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕ 102 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
24/6/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2020 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
24/6/2020
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ?ΙΑ?ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝ?ΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ?ΟΣΙΑΚΩΝ Ι?ΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
23/6/2020
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/16-6-20
22/6/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22/6/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
19/6/2020
«Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Αιτήσεις έως 31-12-2020»