Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
21/10/2019
Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου
21/10/2019
Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)ΝΑΞΟΥ
18/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2868/17-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Π867ΛΞ-Ξ1Η
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2804/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0ΝΨ7ΛΞ-ΓΚ6
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2848/16-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΡΖΓ7ΛΞ-ΟΘΙ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2763/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΒΙΦ7ΛΞ-Ψ4Ε
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2805/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΒΙΞ7ΛΞ-7ΘΡ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2820/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 621Ε7ΛΞ-Υ5Τ
17/10/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 59.829,06 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2821/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΑΑΑ7ΛΞ-1ΩΔ
16/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ». Προϋπολογισμός: 1.959.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
10/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο εμπορευματοκιβωτίων (κοντεϊνερ)
9/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών καταστροφέων εγγράφων
9/10/2019
«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί, βάσει της αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 ανακοίνωσης, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα τρεις (3) Μηχανικούς Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, έπειτα από την αριθμ. 4/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 563/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α.
9/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2662/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω6ΩΘ7ΛΞ-ΥΨ8
9/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2661/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΡ07ΛΞ-ΝΛ0
9/10/2019
“Μυοκτονία – απεντόμωση και απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της Π.Ε Σύρου “
8/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
8/10/2019
Πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
8/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
8/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7/10/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ "KOLA VASILIKA"
3/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-10-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
3/10/2019
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
3/10/2019
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
3/10/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1300/01-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΩΩ7ΛΞ-ΔΗΚ
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2677/01-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΝΘΞ7ΛΞ-ΟΨΘ
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2698/03-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 65957ΛΞ-ΤΤ5
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2660/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΒΡΦ7ΛΞ-2ΜΣ
3/10/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70633
2/10/2019
Δημοπρασία για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
2/10/2019
Δηµόσια Προκήρυξη- Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1/10/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
1/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2473/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω03Ξ7ΛΞ-ΡΘΛ
1/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2481/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΟΙΠ7ΛΞ-6ΨΑ
27/9/2019
Αίτηση συμμετοχής για υποτροφίες σπουδών
26/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2391/25-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 78ΝΙ7ΛΞ-5Ω5
25/9/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ». Προϋπολογισμός: 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24/9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
24/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
23/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2505/20-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω1Υ77ΛΞ-70Π
23/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2364/20-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 946Σ7ΛΞ-7Ο9
21/9/2019
Νομοθεσία : Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων
20/9/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 542/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26-08-2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και των διαχειριστικών απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τις χρονικές περιόδους από 01/07/2018 έως και 31/12/2018 και από 01/01/2019 έως 30/06/2019.
20/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2324/10-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013
17/9/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας
17/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2324/10-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΠΒΕ7ΛΞ-Τ5Ν
17/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-09-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
17/9/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
16/9/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο φορητών συσκευών μέτρησης δείκτη διάθλασης φωτός και θερμοκρασίας δειγμάτων μελιού
16/9/2019
Ανώτατες προκαθορισμένες τιμές σχολικών κυλικείων
16/9/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο φορητών συσκευών GPS
13/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Πάρου
11/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Μήλου
10/9/2019
Δημοπρασία για το έργο: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης νήσου Κύθνου
6/9/2019
Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια Βασικής Υλικής Συνδρομής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 » που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.888,80 προ Φ.Π.Α
4/9/2019
Δηλώσεις συγκομηδής οινοστάφυλων και αιτήσεις για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD) έως 30-11-2019.
4/9/2019
Δημοπρασία για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (Β ΦΑΣΗ )
3/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
3/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Άνδρου
3/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.Θήρας
2/9/2019
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2/9/2019
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
2/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
30/8/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. JAHJA T. NIKO ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
29/8/2019
ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 18,740 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην ΑΝΔΡΟ, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».
29/8/2019
ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ Θήρας της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 82,187 ΜW, με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ στη Θήρα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».
28/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1944/26-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμουτου Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΑΓΛ7ΛΞ-Φ42
27/8/2019
Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Σύρου, Τήνου, Μυκόνου
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Μήλου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Κέας, Κύθνου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Ανάφης"
26/8/2019
Δημοσίευση Προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με σταθερή τιμή, αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών (τεχνικών) κριτηρίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης και Ανάπτυξης Έργων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA», με συνολικό προϋπολογισμό 357.602,42 € προ Φ.Π.Α.
20/8/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2173/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΚΜ17ΛΞ-3Α5
19/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-08-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2175/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΠΧΡ7ΛΞ-ΔΛΗ
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2174/12-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΙΕΘ7ΛΞ-6ΘΧ
19/8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 4228/19-08-2019)
19/8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 4229/19-08-2019)
17/8/2019
«Εμφάνιση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη Βουλγαρία»
14/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2176/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ5ΠΩ7ΛΞ-ΥΜ0
13/8/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :'' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2124/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 650Β7ΛΞ-7Ξ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2121/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΞΕ7ΛΞ-ΝΟΔ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2057/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Χ4Β7ΛΞ-ΙΒ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2123/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΦ9Ζ7ΛΞ-ΩΨΥ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2094/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΚ87ΛΞ-Φ36
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2076/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ7ΛΞ-ΦΓ4
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2022/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΒΟΤ7ΛΞ-ΒΤΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2104/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΣΡ37ΛΞ-Σ1Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2054/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΧΡ17ΛΞ-Ο2Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1976/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Ω387ΛΞ-ΗΚΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2102/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΞΧΨ7ΛΞ-ΠΩΗ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2056/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΨΤΟ7ΛΞ-ΛΝΡ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2075/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΙΨ7ΛΞ-5ΨΚ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2120/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΦΦ7ΛΞ-ΥΥ3
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2103/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΟΠΧ7ΛΞ-4ΘΟ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2122/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΣΤΥ7ΛΞ-ΞΛΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2119/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΗΖΚ7ΛΞ-49Γ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2055/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΙΓΡ7ΛΞ-ΖΙΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1956/23-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ3ΕΔ7ΛΞ-Χ5Ω
8/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
8/8/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας (παροχή υπηρεσίας) της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».
7/8/2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ, 77737)
7/8/2019
Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
6/8/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»
6/8/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΟΔ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 172.649,57 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6/8/2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Συντήρηση Ανελκυστήρα Κτιρίου ‘’ ΟΤΕ ‘’
5/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)"
5/8/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
2/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
29/7/2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Γ : Παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη .
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Τροποποίηση / συµπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020
29/7/2019
Ανακοίνωση Τμ. Εμπορίου Κυκλάδων
26/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο.
26/7/2019
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 09-08-2019 για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των Νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο.
15/7/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 15-07-2019 ως και 31-10-2019, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ
15/7/2019
Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες στο Οδικό Δίκτυο της ν. Θήρας (2019)
15/7/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
15/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
12/7/2019
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11-07-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ IOYNIOY 2019
10/7/2019
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2019- Δράση 1.3, στα Δωδεκάνησα.
9/7/2019
Περίληψη υπ. αριθ. 1486/09-07-2019 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ7ΡΖ7ΛΞ-ΜΕΦ
8/7/2019
Διακήρυξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2018
8/7/2019
Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ»
5/7/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού
3/7/2019
Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών Επιτροπής για τη πράξη: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»
3/7/2019
Ανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τη Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) .
3/7/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-06-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/7/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019).
28/6/2019
Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020.
28/6/2019
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
26/6/2019
Παρουσίαση σχεδίου δράσης 'Μια νέα αρχη στα ΕΠΑ.Λ.' απο το ΕΠΑ.Λ. Κέας
24/6/2019
Απαγόρευση κυκλοφορίας εντός δασών ΠΕ Δωδεκανήσου
21/6/2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς Περιφ. Ενότητας Δωδ/σου
20/6/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
19/6/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 13-06-2019 για την Νάξο .
18/6/2019
Μέτρα που συντελούν στην προστασία από τα κουνούπια
18/6/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 και 2020-2021.
13/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
13/6/2019
Λίστα αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως διαμορφώθηκε κατά το μήνα Ιούνιο 2019
12/6/2019
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη προμήθειας κλιματιστικών στα πλαίσια του έργου « Δημιουργία Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω »
11/6/2019
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
11/6/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ MAIOY 2019
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ6/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 101 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ 6/2019 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ6/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ 102 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
10/6/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΤΗΣ ΣΟΧ 6/2019 (ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
10/6/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019"(ΣΟΧ6/2019)
10/6/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019"(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2019)
6/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
3/6/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-06-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
31/5/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ.
30/5/2019
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη προμήθειας Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος (κωδικός CPV 30230000-0 εξοπλισμός Η/Υ) προϋπολογισμού 36.000,00 € με το φπα.
28/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθ. ΣΟΧ 6/2019 (Τομεάρχες Δακοκτονίας) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019.
28/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019).
27/5/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1432/21-05-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΛΚΙ7ΛΞ-15Ρ
20/5/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για τα κοινωνικά παντοπωλεία ΠΕ Σύρου & ΠΕ Τήνου.
17/5/2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019
16/5/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για απόρους (ΤΕΒΑ)
16/5/2019
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣΔ στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου ».
15/5/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.1386/15-05-2019 Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω1ΖΧ7ΛΞ-ΡΨΘ
15/5/2019
Κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ ταξί (Ν. 4070/2012) έτους 2019
14/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/5/2019
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
10/5/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΝΑΞΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
9/5/2019
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
7/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
6/5/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ''Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019''
3/5/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΜΑΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
25/4/2019
ΤΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019
24/4/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαϊου 2019.
23/4/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 20.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23/4/2019
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2019–2020. Αιτήσεις έως 24 Μαΐου 2019»
23/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
22/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδ/σου στην υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» προϋπολογισμού 19.840,00€ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
19/4/2019
Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
19/4/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 18-04-2019 για την Νάξο .
18/4/2019
Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2019
15/4/2019
Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών έτους 2019
12/4/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
11/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείου
11/4/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΟ ΠΡΟΣ ΜΥΡΤΙΕΣ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Προϋπολογισμός: 308.870,97 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
11/4/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έλεγχου πρόσβασης και μέτρησης επισκεπτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου «ΑLTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας
9/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
5/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών A/θμιας ΝΗΠΙΩΝ -ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ για τη διαδρομή « ΠΥΛΩΝΑ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ (Ν.ΡΟΔΟΥ)
5/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
4/4/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4/4/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4/4/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
3/4/2019
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2 Α /2019
3/4/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σύρου και Τήνου
1/4/2019
Τροποποίηση της απόφασης για την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων νομού Κυκλάδων
29/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ( ΤΜΗΜΑΤΑ 1,3,4,6) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
29/3/2019
Τροποποίηση Απόφασης αριθμ πρωτ οικ 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6209/31-12-2018) «Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013
29/3/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών ορισμένου χρόνου. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα.
27/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος
24/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
21/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου για σκοπούς διακρατικής εκπαίδευσης και μεταφοράς καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου «ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» (παροχή υπηρεσίας).
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 660.683,76 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ “ΛΕΘΡΑ” ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ». Προϋπολογισμός: 403.225,81 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ” ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ». Προϋπολογισμός: 499.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΝΙΑ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ». Προϋπολογισμός: 199.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
21/3/2019
Aανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»
21/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
20/3/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 14-03-2019 για την Νάξο .
15/3/2019
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έργο «: Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Δωδεκανήσου » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).
14/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
14/3/2019
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2A/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών
13/3/2019
Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού.
12/3/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 2018». Προϋπολογισμός: 140.322,58 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
12/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
8/3/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Μαρτίου 2019.
7/3/2019
Aνάδειξη των μελών ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020 – Υποέργο 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής».
6/3/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-03-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
6/3/2019
«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 27-3-2019»
6/3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
4/3/2019
«Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2019 Π. Ε. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
4/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Καλύμνου
4/3/2019
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
28/2/2019
ΚΥΑ για μετακλήσεις πολιτών τρίτων χωρών (2019-2020)
28/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 162.096,78 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
27/2/2019
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 05 Μαρτίου 2019.
26/2/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
25/2/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
22/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
21/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
18/2/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-02-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
16/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδ/σου
14/2/2019
Aποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Kορησία ν. Kέας
14/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 497/14-02-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΨ27ΛΞ-ΓΔ2
13/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.
13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019
12/2/2019
Απόφαση για προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον νομό Κυκλάδων
12/2/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2018)
12/2/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου.
11/2/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
11/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια των Υπηρεσιών της ΠΕ Ρόδου
11/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων
11/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ». Προϋπολογισμός: 159.677,42 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/2/2019
Δημοσίευση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κου ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ για την Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.
8/2/2019
«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020»
8/2/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων (ΤΕΒΑ) για την Κοινωνική Σύμπραξη 53 (Κυκλάδες)
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 614/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμημα Ανάπτυξης Θήρας
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 629/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμημα Ανάπτυξης Θήρας
8/2/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.: 637/2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 εκδοθέν από το Τμήμα Ανάπτυξης Θήρας
7/2/2019
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 179.510,00€
7/2/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων
6/2/2019
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019
5/2/2019
Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση και θέσει σε κυκλοφορία μίας (1) νέας Άδειας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Αγόνου Γραμμής, στην νήσο Ανάφη Κυκλάδων.
5/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΣ-ΘΕΡΜΑ 2017». Προϋπολογισμός: 192.307,69 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
5/2/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒ