Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
25/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας στη Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές Ακτές - Αεροδρόμιο» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 700.000,00 €
24/4/2017
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
24/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Επέκταση - Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.475.200,00 €
21/4/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017'' - Διαδικασία Διαπραγμάτευσης / Πρόσκληση υποβολής προσφορών. Διακήρυξη, ΤΕΥΔ.
21/4/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αριθμός : 41970/3714/2017) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
21/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σε λογιστή, με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»
20/4/2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ,ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
19/4/2017
Διακηρυξη Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40940/ 2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΄΄ Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2017 στο Νομό Δωδεκανήσου ΄΄ (κωδικός CPV 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες)
18/4/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
13/4/2017
Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Πάσχα 2017
13/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
11/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
11/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΔΕΥΤΕΡΑ 10-04-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στους Πρόποδες Φιλερήμου" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 180.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 500.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΟΥ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 115.000,00 €
10/4/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Ε.Ο.) ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.000.000,00 €
10/4/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2017 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
7/4/2017
Διακηρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 40653/ 2017) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών ( μη ανακυκλωμένων) για την Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου για το έτος 2017 (Κωδικoί CPV : 30192700-8 Γραφική ύλη, 30197643-5 Φωτοαντι- γραφικό χαρτί, 30192110-5 Μελάνια) συνολικού προϋπολογισμού με φπα : 80.000,00 €
6/4/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/4/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5/4/2017
Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ιδεών για τα νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων
5/4/2017
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών για το έτος 2017 Π.Ε. Κυκλάδων».
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών για την Προμήθεια Χημικής Τουαλέτας.
29/3/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3 ».
24/3/2017
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017–2018 –Αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2017»
24/3/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
24/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-03-2017 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
24/3/2017
Με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων, για ένταξη και χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»
21/3/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που πραγματοποιείται από 18 έως 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου»
20/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤH 16-03-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
20/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 16-03-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
20/3/2017
Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/7/2016 - 31/12/2016 (Απόφαση 91/2017 πρακτικό 4ο Συνεδρίασης 17-02-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
20/3/2017
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017''
20/3/2017
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017''
14/3/2017
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές πατάτας, εσπεριδοειδών και φασολιών περιόδου 2017- Αίτηση μέσω ΑΕΕ (Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης)»
14/3/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο « Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ ωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) έτους 2017 και 2018 »
13/3/2017
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Νάξο
13/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
6/3/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους κατόχους οικόσιτων πτηνών ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών από άγρια υδρόβια πτηνά, υποχρεούνται να διατηρούν τα πτηνά ιδιοκτησίας τους σε χώρους με μέτρα αποτρεπτικά της επαφής τους με μεταναστευτικά είδη.
6/3/2017
Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου
3/3/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Παρασκευή 03-03-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
2/3/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων επικοινωνίας που εντάσσονται στο έργο «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»
2/3/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
2/3/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στα Πακέτα Εργασίας 3.5 και 3.6 του έργου «Sustainable Interregional coastal & Cruise maritime tourism though Cooperation and joint planning - SIROCCO»
28/2/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης τη 01-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στο Πλαίσιο της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» προϋπολογισμού 358.127,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24/2/2017
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών & προγραμμάτων που παίρνουν μέρος στον Θεσμό διαλόγου Bravo 2016 ξεκινά!
22/2/2017
Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2017, Π.Ε Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
21/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟY ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
21/2/2017
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Νάξο και επί της επαρχιακής οδού Νάξου - Γλινάδου .
21/2/2017
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης)
20/2/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 –2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»
16/2/2017
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ 7Ης ΚΑΙ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΡΟΔΟ
15/2/2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016
14/2/2017
Ψήφισε τώρα τις καλύτερες πρωτοβουλίες & δράσεις
14/2/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2017
10/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
10/2/2017
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης στις 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την «Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο»
9/2/2017
Τυποποιημένο Έντυπο Υπύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
8/2/2017
Απαντησεις - διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελληνιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ιδεών με τίτλο "Σχεδιασμός πρότυπης στάσης ΜΜΜ για τα νησιά της ΠΕ Δωδ/σου"
8/2/2017
Απαντησεις - διευκρινήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελληνιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ιδεών με τίτλο "Σχεδιασμός καλάθου απορριμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της ΠΕ Δωδ/σου"
8/2/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 38580/ 2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς Περιφ. Ενότητας Δωδ/σου
7/2/2017
Διακήρυξη επαναληπτικής ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανάφης»
7/2/2017
Διακήρυξη για τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την παροχή υπηρεσίας με θέμα 'Κάλυψη Ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Νομό Κυκλάδων για το έτος 2017'
6/2/2017
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση από Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ , για γνωμοδότηση τοπικών εμπορικών συλλόγων και εμπλεκόμενων επαγγελματικών οργανώσεων προς ορισμό ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων για το 2017 με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη.
6/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
6/2/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘOY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
6/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δευτέρα 06-02-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
3/2/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2/2/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
1/2/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
31/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.
30/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 23-1-2017
30/1/2017
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 231/30-01-2017 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΩΥΩ7ΛΞ-4ΙΧ
30/1/2017
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ »
30/1/2017
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
27/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
27/1/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ"
27/1/2017
Απαντήσεις ερωτημάτων που αφορούν τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ"
27/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-01-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-01-2017 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
26/1/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
26/1/2017
ΤΕΥΔ για τη δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κιμώλου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κύθνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου»
26/1/2017
ΤΕΥΔ για την δημοπρασία του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου»
24/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ(2016)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
24/1/2017
Δημοσιοποίηση αίτησης για την ανανέωση - τροποποίηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ 230Α΄/2002]) της ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε." & "Δημοσιοποίηση αίτησης για την ανανέωση - τροποποίηση Άδειας Εμφιάλωσης υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ 230Α΄/2002]) της ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε.
24/1/2017
Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
23/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
23/1/2017
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-12-2016.
23/1/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
23/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
18/1/2017
Δημοσιοποίηση αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 - ΦΕΚ 230 Α΄ 2002)
17/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Φολεγάνδρου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κύθνου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κιμώλου»
16/1/2017
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου»
12/1/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Δ/νση Κτηνιατρικής (Υγρό Αζωτο, Μεταφορές φιαλών)
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
10/1/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης
10/1/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
10/1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
9/1/2017
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
3/1/2017
Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016 έως 16-1-2017.
2/1/2017
Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2016
30/12/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT της Μόσχας»
30/12/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ITB του Βερολίνου»
28/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
28/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
28/12/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Θήρα
28/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
28/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/12/2016
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
27/12/2016
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"
23/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2016)
23/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23/12/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23/12/2016
Παράταση περιόδου σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών έως και 31-12-2016
23/12/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 4187/21-12-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΒΦΓ7ΛΞ-ΟΒΙ
23/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ 23-12-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ « ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
20/12/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
16/12/2016
«WE CARE - SOUTH AEGEAN ISLANDS»
16/12/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
13/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Tuttofood 2017 στο Μιλάνο-Ιταλία, 8 με 11 Μαΐου 2017»
12/12/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3996/08-12-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΜΥ87ΛΞ-ΦΚ6
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 08/12/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
12/12/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΝΕΟMΒΡΙΟΥ 2016
8/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαθεσιμότητα κινητών μονάδων ΚΤΕΟ (ΚΜΚΤΕΟ)
8/12/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου
6/12/2016
Παράταση μέχρι τις 22-12-2016 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
2/12/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Θήρα
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερίφου»
2/12/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ 53 – Υποέργο 4 : Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής"
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σικίνου»
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Ανάφης»
2/12/2016
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αντιπάρου"
28/11/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-11-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
28/11/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 127.628,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
25/11/2016
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας για τη ΣΟΧ 3/2016
22/11/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
21/11/2016
Καθορισμός νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία είναι δυνατή εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ( ΚΜΤΕΟ)
11/11/2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 29358 / 2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τη Ν. Κάρπαθο και για το σχολικό έτος 2016-2017.
11/11/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
11/11/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το νησί της ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σχολ. Ετους 2016-2017 >>
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3397/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω3817ΛΞ-ΥΗ9
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3400/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΣΜΤ7ΛΞ-517 & ΩΦΚ07ΛΞ-Ξ3Τ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3399/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω2017ΛΞ-ΥΙΑ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3398/01-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΚ6Λ7ΛΞ-Μ5Χ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3428/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΨΗΗ7ΛΞ-93Γ
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3426/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0ΞΓ7ΛΞ-ΥΥ5
9/11/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3427/02-11-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΑΡΘ7ΛΞ-Ρ3Ψ
3/11/2016
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος, Κως, Κάρπαθος και Κάσος»
1/11/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου (Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 02/11/2016 έως και 11/11/2016)
31/10/2016
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων - έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
31/10/2016
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
27/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-10-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/10/2016
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 28/10/2016 έως και 7/11/2016)
25/10/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για την διαδρομή ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ >>
25/10/2016
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΥΝΗ
20/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
20/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
19/10/2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
19/10/2016
« Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (Ψεκαστικά Μηχανήματα) »
17/10/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
16/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
16/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
14/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 26 Διεθνή Έκθεση Detrop 2017 & στην 6η Διεθνή Έκθεση Oenos, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 3 με 6 Μαρτίου 2017»
13/10/2016
Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».
13/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
12/10/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)
11/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
11/10/2016
<Κυψέλες Διαχείμασης> και Δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>.
11/10/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
10/10/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 59.997,50 € προ φπα
10/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
10/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
7/10/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Ρόδου»
6/10/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
5/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
5/10/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4/10/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 12-10-2016 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
3/10/2016
Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2016-2017
30/9/2016
Μέχρι τις 30-11-2016 οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων και η αίτηση για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD)
26/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
26/9/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/12 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
26/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-09-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
23/9/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ»
22/9/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
21/9/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΧΟΛ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017''
21/9/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 4η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας-Ελληνικό-Αθήνα, 27-30 Ιανουαρίου 2017»
20/9/2016
«Πίνακας Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017»
19/9/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Νάξο
16/9/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισµού µε τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου» Προϋπολογισµός: 60.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
13/9/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
12/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
12/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 08/09/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
9/9/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Κύθνο
8/9/2016
Έναρξη Ανοικτής - Δημόσιας Διαβούλευσης «Στρατηγικού Σχεδίου ΠΝΑ»,1ης Ενότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρέχουσας Αυτοδιοικητικής Περιόδου.
8/9/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας-Πειραιάς, 2,3 και 4 Δεκεμβρίου 2016»
7/9/2016
Δήλωση συμμετοχής στο περίπτερο της ΠΝΑΙ στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας
7/9/2016
Απόφαση απόρριψης της αίτησης για έκδοση Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης Μονάδας με αντικείμενο δραστηριότητας Πλυντήρια – Στεγνοκαθαριστήρια Βιομηχανικού Τύπου, της εταιρείας με την επωνυμία “HOTELWARE SANTORINI A.E.” στην ευθεία Φηρών - Πύργου της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς Δήμου Θήρας, Π.Ε. Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7/9/2016
Ανακοίνωση του Τμήμαος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
7/9/2016
Ανακοίνωση του Τμήμαος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
6/9/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-09-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
5/9/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυμηχάνηματος.
5/9/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Σύρο
30/8/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια «Oμάδας Α: Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου , προμήθεια Oμάδας Β : Λογισμικού για ΠΕ Δωδ/σου ,προμήθεια Oμάδας Γ : Ειδικού Λογισμικού μετά υλικών για την κινητή μονάδα ΚΤΕΟ της ΠΕ Δωδ/σου »
30/8/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
30/8/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
26/8/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φθινοπωρινής πατάτας περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016»
26/8/2016
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 26-08-2016 ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
25/8/2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτου στη νήσο Νάξο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας
24/8/2016
Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας
22/8/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Έκδοση Λευκώματος για την προώθηση της ενότητας των δύο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής και για την επαφή της Δυτικής και Ανατολικής Χριστιανοσύνης». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
22/8/2016
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "Έργα Καθαρισμού Τάφρων και Τεχνικών της ν. Άνδρου"
18/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-08-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
12/8/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Κύθνο
12/8/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Σύρο
12/8/2016
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Σχολικού Έτους 2016-2017
11/8/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Κέας
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Κιμώλου
10/8/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων" Δήμου Σίφνου
9/8/2016
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007, ΠΔ 118/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2016-2017
9/8/2016
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
9/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Α ΚΑΙ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
5/8/2016
Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή την προμήθεια νερού με οποιοδήποτε τρόπο για τις ανάγκες του Δήμου ΜΕΓΙΣΤΗΣ
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο »
4/8/2016
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
3/8/2016
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΠΑΡΟΥ για τεχνικό έλεγχο
3/8/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 »
2/8/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/07/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
2/8/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
2/8/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/16 - 30/6/16: ΑΠΟΦΑΣΗ 403/2016, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-07-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
1/8/2016
Υποτροφίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, έτους 2016-2017.
29/7/2016
Υποτροφίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, έτους 2016-2017.
27/7/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο "Άρση καταπτώσεων , καθαρισμός τάφρων, κλαδέματα και εκθαμνώσεις στο οδικό επαρχιακό δίκτυο Νάξου (χρήση 2016)"
27/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-07-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2183/26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 66Ξ57ΛΞ-ΛΦ5
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2184 /26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΡ887ΛΞ-4Μ9
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2186/26-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Ι5Ι7ΛΞ-ΨΩΨ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2116/22-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 77ΟΟ7ΛΞ-Π4Θ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2117/22-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΜΛ17ΛΞ-477
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2185/26-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΛΗΡ7ΛΞ-Ρ8Ρ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2182/25-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ7Δ47ΛΞ-ΒΤΤ
27/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2132/22-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 65ΒΘ7ΛΞ-ΣΦ4
25/7/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 7ο Agro Quality Festival – Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην Αθήνα».
22/7/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των επιτροπών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων
20/7/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)»
20/7/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
20/7/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/7/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2016»
18/7/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
14/7/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώνυμης Εταιρείας «Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.»
14/7/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 496.721.36 ευρώ
11/7/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-07-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
11/7/2016
Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1916/07-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Μ1Σ7ΛΞ-ΑΘ8 στην Εταιρεία με την επωνυμία Γ. ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1919/07-07-2016 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΛΨΙ7ΛΞ-ΜΔΥ στην Εταιρεία με την επωνυμία ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
7/7/2016
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1918/07-07-2016 επιβολής ΔιοικητικούΠροστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7Θ7Ν7ΛΞ-ΑΘΑ στην Εταιρεία με την επωνυμία 4Μ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε
6/7/2016
Ανακοίνωση - Δημοσιοποίηση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Ίο
6/7/2016
Ανακοίνωση - Δημοσιοποίηση αιτήματος παρόχου για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στη νήσο Φολέγανδρο
6/7/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Μύκονο
6/7/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη νήσο Σίκινο
1/7/2016
Ψηφιακά έντυπα με οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές και καύσωνα, τηλεοπτικό μήνυμα για δασικές πυρκαγιές
1/7/2016
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3'' - Διευκρινίσεις
29/6/2016
Διακήρυξη «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017, (ΕΩΣ 31-08-2017), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.084.138,09 ΕΥΡΩ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%»
28/6/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας το έργου 'Συντήρηση οδικού δικύου Ν. Κέας (2015)'
28/6/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου ‘Τοιχεία Επαρχιακής οδού Απολλώνιας –Αρτέμωνα & Επένδυση τάφρου Βορεινης΄
27/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
24/6/2016
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-5-2016.
24/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
24/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
24/6/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
23/6/2016
Στη Σέριφο ο Αντπεριφερειάρχης Κυκλάδων
22/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Κέα
21/6/2016
Πρόσκληση δήλωση συμμετοχής στο FVW workshop ( Κως 29/6- 2/7/2016 στο συνεδριακό κέντρο Κυπριώτη )
21/6/2016
Γιορτή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Έκθεση Έργων μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου Κέας 22 Ιουνίου 2016
17/6/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιουνίου 2016.
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
17/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/6/2016
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης προς υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διαμόρφωση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής για την Προβολή και Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
15/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-06-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
14/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
14/6/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2016 (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
13/6/2016
Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων για το έτος 2016».
9/6/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΙΟΥ 2016
7/6/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/6/2016
Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την «Καθαριότητα χώρων και γραφείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σύρου
6/6/2016
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (SKIP LOADER) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAINER) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3''.
6/6/2016
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών, επί της επαρχιακής οδού Ερμούπολη - Άνω Μεριά, στη θέση Μύτακας
6/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σίκινο
6/6/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Μύκονο
6/6/2016
Διακήρυξη πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου κτιρίου “Τσιροπινά” σε χώρο γραφείων»
6/6/2016
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».
6/6/2016
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2016- Δράση 1.3, στα νησιά Ρόδο και Σύμη
3/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
3/6/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
2/6/2016
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ .
2/6/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουνίου 2016.
1/6/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
31/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/05/2016
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
27/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
27/5/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-05-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
27/5/2016
Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Ρόδου, Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας-Κύθνου, Κω, Μήλου, Νάξου, Πάρου και Τήνου ( ΑΔΑ : Ω0Ε97ΛΞ-77Τ )
24/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
23/5/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
23/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23/5/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαΐου 2016.
19/5/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στην 51η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής - 12 με 23 Αυγούστου 2016 - Κρεμαστή Ρόδου
18/5/2016
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
18/5/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
17/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16/5/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φασολιών περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου 2016»
14/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-05-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/5/2016
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
13/5/2016
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2016)»
13/5/2016
«Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016 - Δράση 4.1 <Αναλύσεις μελιού>- Υποβολή αιτημάτων έως 31 Ιουλίου 2016.»
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
13/5/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
11/5/2016
Βαθμολογικά κριτήρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
11/5/2016
«Προσβολή Ελαιώνων από το έντομο Ρυγχίτη- Οδηγίες αντιμετώπισης »
9/5/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1287/2016 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν.4177/2013 ΜΕ ΑΔΑ: 7ΥΘΘ7ΛΞ-20Φ
6/5/2016
Ανάρτηση στο ΥΠΑΑΤ προδημοσίευσης για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
28/4/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
28/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
28/4/2016
Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Πάσχα 2016
26/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
25/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/04/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
22/4/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Σύρο
21/4/2016
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ν. ΚΩ ( ΜΕΛΑΝΙΑ) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016.
20/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
20/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
19/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
19/4/2016
Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο "Επισκευή - Συντήρηση Α' Ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
15/4/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 73/2016 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-03-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
15/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
14/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη θέση Μύτακας νήσου Σύρο
14/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη θέση Άγιοι Ανάργυροι , Άνω Μάνα νήσου Σύρου
14/4/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους ΤΕΒΑ»
14/4/2016
Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η διοργάνωση φιλανθρωπικούποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και Επιλέκτων της ΕΠΣΔ
13/4/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΟΡΤΗ, ΓΕΥΣΕΙΣ-ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ» 2016
11/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
8/4/2016
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΙΔΕΣ
7/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
6/4/2016
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΘΗΡΑΣ για τεχνικό έλεγχο
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
6/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
6/4/2016
Πρόσκληση σε επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Γαστρεντερίτιδες & λεγιονέλα : Μέτρα πρόληψης και περιορισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες»
6/4/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στο Φοίνικα ν. Σύρου
6/4/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Απριλίου 2016
5/4/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016.
4/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/4/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/4/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-04-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
1/4/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 27η ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ SIAL 2016, Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, στη Γαλλία 16-20 Οκτωβρίου 2016
31/3/2016
Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κέας (2015)
30/3/2016
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 για το έργο «: Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στο Νομό Δωδεκανήσου » (CPV 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες).
29/3/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
28/3/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για την Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος (skip loader) για τον Δήμο Σικίνου.
28/3/2016
Ανακοίνωση κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για την «Προμήθεια ανελκυστήρα για το ειδικό σχολείο Ερμούπολης»
24/3/2016
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Καθαριότητα γραφείων και χώρων των περιφερειακών ενοτήτων Κυκλάδων για το έτος 2016-2017»
21/3/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «Ελλάδος Γεύση» 2016
18/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση αποθήκης δακοκτονίας στη νήσο Νάξο.
16/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής»
16/3/2016
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαρτίου 2016.
10/3/2016
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2016–2017 –Αιτήσεις έως 15 Μαΐου 2016»
9/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
8/3/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Διεθνή Έκθεση “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2016”, Ιωάννινα, 14-22 Μαΐου 2016
8/3/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
7/3/2016
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Πλακόστρωση Χώρας Σικίνου''
4/3/2016
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)
4/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-03/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
4/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-03-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ
4/3/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/02/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
4/3/2016
Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 15-4-2016
29/2/2016
«Προγράμματα Μελισσοκομίας 2016, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας> για το έτος 2015». Αιτήσεις συμμετοχής από 1 Μαρτίου 2016 έως 30 Απριλίου 2016.
29/2/2016
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. :1009/29-02-2016)
29/2/2016
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου (Αριθμ. Πρωτ. :1009/29-02-2016)
29/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
25/2/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ, ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA'', ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 16%
24/2/2016
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
23/2/2016
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας περιόδου 2016 – Αιτήσεις μέχρι 10 Μαρτίου 2016»
23/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ»
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ»
23/2/2016
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
23/2/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΥ,ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ
22/2/2016
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΑΝΡΟΥ
19/2/2016
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ 63, ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02-02-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
19/2/2016
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της ΠΝΑ, ΠΕ Κυκλάδων
17/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
17/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
16/2/2016
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΙΤ 2016»
16/2/2016
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση , με δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το δρομολόγιο ΡΟΜΑ ΡΟΔΟΥ >>
15/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
10/2/2016
Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο της νήσου Κύθνου.
10/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση , με δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας -Β/θμιας για το δρομολόγιο ΡΟΜΑ ΡΟΔΟΥ >>
9/2/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
8/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε μεταφορείς μεγάλων και μικρών λεωφορείων δημοσίας χρήσης και σε δημοσίας χρήσης επιβατικά για το τμήμα Α1: ΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.858,90 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
5/2/2016
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
4/2/2016
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Δωδ/σου, (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες θέρμανσης, κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφ.Ενότητας Δωδ/σου οι οποίες δεν μπορούν να
3/2/2016
Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης:"Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής Οδού Λίνδου - Κατταβιά"
3/2/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΄΄ Mίσθωση εγκατάστασης μονάδας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για την ρύθμιση του Ph του εισερχόμενου ανεπεξέργαστου νερού της Ε.Ε.Ν. του έργου : « Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», στην περιοχή «Χαράκι» Ρόδου καθώς και την προμήθεια υγρού CO2.
3/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/02/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/02/2016 Π.Ε ΜΗΛΟΥ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/2/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/1/2016
Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κατά την 31-12-2015
27/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/01/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
27/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
26/1/2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
26/1/2016
Διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων
26/1/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2015
25/1/2016
«Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
22/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ- ΡΟΔΟΥ
22/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
21/1/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 : ΚΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 81.118,80€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.635,40€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
20/1/2016
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή - Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου"
20/1/2016
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου"
19/1/2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΣΥΡΟΥ 18-01-2016 - ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
19/1/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΡΟΥ 18-01-2016
18/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
15/1/2016
Ενημέρωση για Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
15/1/2016
Χάρτης Υπηρεσιών & Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ρόδου
14/1/2016
Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Σύρο
13/1/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13/1/2016
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ FOODEXPO GREECE 2016
12/1/2016
Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α
11/1/2016
« ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
10/1/2016
Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Νoτίου Αιγαίου Οδικός Χάρτης 2015-2020
4/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.
4/1/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΝΑΞΟΥ
4/1/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016" 2. " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016"
4/1/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο "Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου", στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
31/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΣΥΡΟΥ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
31/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
30/12/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
30/12/2015
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (HARDWARE)''
29/12/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου»
29/12/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
29/12/2015
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Π.Ε ΣΥΡΟΥ
23/12/2015
Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια Λογισμικού (Software)για τις Π.Ε. Κυκλάδων.
23/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015)
23/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
22/12/2015
Σήμανση - Ασφάλεια οδικού δικτύου Νάξου - Αμοργού & Ηρακλειάς
21/12/2015
Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2015
21/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ B ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2015
21/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ A ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
21/12/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
21/12/2015
Διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μυκόνου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προϋπολογισμού 1.740.000,00 ευρώ
18/12/2015
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/08.08.2013
18/12/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015
18/12/2015
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
15/12/2015
Ψηφιακά έντυπα με οδηγίες αυτοπροστασίας για τη χειμερινή περίοδο
15/12/2015
Διαδραστική πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου για τα νησιά / Καμπάνια "Like no other" / Tριετές Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
15/12/2015
Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
14/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
9/12/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ,ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΤΛ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,ΚΑΡΠΑΘΟΥ,ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ
9/12/2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αριθμός:149625/12337/2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
9/12/2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αριθμός:149626/12338/2015) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
9/12/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
8/12/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των επισήμων εορτών – τελετών που διοργανώνονται κατ΄ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016
8/12/2015
Ενημέρωση για την πρόληψη Σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων
8/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
7/12/2015
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2016
7/12/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είδη τροφοδοσίας - Catering
4/12/2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (COURIER)
4/12/2015
Δημοπρασία του έργου "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Αντιπάρου"
2/12/2015
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου), για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
30/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
27/11/2015
Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
27/11/2015
Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
26/11/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
25/11/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
24/11/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων βιβλίων Κτηματολογίου Ρόδου" προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
20/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
20/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
19/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
19/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΥ 16-11-2015
19/11/2015
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 31-12-2015 - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»
18/11/2015
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων
17/11/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε Δωδεκανήσου).
16/11/2015
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - HARDWARE ''- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
16/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.200,00 € ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
16/11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 16.11.2015
16/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
12/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
12/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
11/11/2015
Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΥ,ΣΙΚΙΝΟΥ,ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ,ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗΣ»
10/11/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
9/11/2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6/11/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου έτους 2016 πρoυπολ με ΦΠΑ (23%) 65.805,00 €.
5/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
5/11/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
4/11/2015
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016 – Συμπληρωματικές Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου 2015»
4/11/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)- ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4/11/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)- ΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4/11/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
3/11/2015
Έναρξη λειτουργίας ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
3/11/2015
Εγχειρίδιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης (σήμανσης) και καταγραφής των αιγοπροβάτων
3/11/2015
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος, Κως και Κάρπαθος»
3/11/2015
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016
2/11/2015
Δελτίο μέσων τιμών τροφίμων
30/10/2015
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07, για το έργο « Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) έτους 2016 ».
30/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
30/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
29/10/2015
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ )ΚΑΙ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
29/10/2015
(Ορθή επανάληψη ως προς την ορθή αναγραφή των αριθμητικών στοιχείων του μέγιστου αριθμού ΕΔΧ της παρ.Β) Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) – χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2015
27/10/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής χαράς του Νηπιαγωγείου Ιαλυσού.
23/10/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για « Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»
22/10/2015
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/10/2015
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2015.
20/10/2015
Δωρεάν στέγαση από την ΧΕΝ πρωτοετών φοιτητριών που εισήχθησαν σε Σχολές της Αθήνας
20/10/2015
Υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ
16/10/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 122745/10124/13-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ανάθεσης των υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων
16/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
14/10/2015
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο
14/10/2015
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού και χειριστή μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου 2015.
14/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/10/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
14/10/2015
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια εκτέλεσης εργασιών στη ν. Σύρο
13/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
13/10/2015
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στη ν. Θήρα
12/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
12/10/2015
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κω και Αστυπάλαια
9/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA
9/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
8/10/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ ( ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4 ΚΑΙ 5)
7/10/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ
7/10/2015
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθος και Κάσος»
6/10/2015
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 39.000,00 € προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 3 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, προϋπολογισμού 6.032,00 € συν Φ.Π.Α.
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»-Ομάδα 2 : ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 3.620,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού 19.530,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού 19.530,00 € συν Φ.Π.Α.
6/10/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 5 : ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, προϋπολογισμού 11.080,00 € συν Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
2/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στο 7ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας-Πειραιάς, 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2015»
2/10/2015
"ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΝΑ"
28/9/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
24/9/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή στους Δήμους Σικίνου και Ανάφης.
22/9/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Θήρα
22/9/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσηςσε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο
18/9/2015
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θήρας»
18/9/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ»
18/9/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ
15/9/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
10/9/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 60.000,00 € προ φπα
4/9/2015
Μέχρι τις 30-11-2015 οι αμπελουργοί θα πρέπει να υποβάλουν τις φετινές δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων
4/9/2015
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
4/9/2015
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
2/9/2015
Έκθεση γλυπτικής του κ. Νίκου Φλώρου
1/9/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου.
31/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
31/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4694/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013
31/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4700/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
28/8/2015
Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης Π/Υ της Π.Ν. Αιγαίου μηνός Ιουλίου 2015
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.4620/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4629/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ 4613/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
27/8/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4595/2015 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
24/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
24/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
21/8/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδοτών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού 39.561,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%)
20/8/2015
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
18/8/2015
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΗΣ(2014)
17/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου
13/8/2015
«Δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στα νησιά Κω και Αστυπάλαια»
12/8/2015
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
10/8/2015
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Αμοργού (χρήση 2015)"
10/8/2015
Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Σήμανση - Ασφάλεια οδικού δικτύου ν. Κέας , Κύθνου , Σύρου , Πάρου , Τήνου , Μυκόνου"
7/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
5/8/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/8/2015
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/1/2015 – 30/06/2015
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΗΣ ΠΙΖΑΝΙΑ ΠΕΤΡΑΝΤΑ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΣΙΣΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΗ ΜΙΧΑΗΛ"
3/8/2015
"ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)ΤΟΥ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
3/8/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
29/7/2015
Ισότητα των φύλων
28/7/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΗΝΟΥ (2015)»
28/7/2015
«Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
28/7/2015
Πίνακας νησιών που απαιτείται να εξυπηρετηθούν με ΚΜΤΕΟ.
28/7/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ) και ελεγκτικού προσωπικού, σύμφωνα με την 68067/6255 απόφαση Υπ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
27/7/2015
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 39.000,00 € προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».
24/7/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
24/7/2015
«Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2015 - Δράση 4.1 <Αναλύσεις μελιού>- Υποβολή αιτημάτων έως 31 Ιουλίου 2015.»
23/7/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23 / 07 /2015
22/7/2015
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου » (Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 5307/21-07-2015)
22/7/2015
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου » (Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 5282/20-07-2015)
22/7/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
21/7/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 703.135,41 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
17/7/2015
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
15/7/2015
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών περιόδου 2015 – Αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015»
10/7/2015
Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου(Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 2737/20-04-2015)
8/7/2015
Eπιστροφή των εγγυητικών επιστολών
8/7/2015
Προστασία από δασικές πυρκαγιές και κάθε ειδους φυσικές καταστροφές και καύσωνα.
7/7/2015
Απόφαση καθορισμού νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα οποία είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
7/7/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΝΕΑΣ» - «ΟΚΤΩΣ» - «ΔΕΚΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ»
2/7/2015
Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση-αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΠΡΑΚΤ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
30/6/2015
Τεύχη δημοπράτησης Συντήρηση οδικού δικτύου ν Μυκόνου 2015
29/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
25/6/2015
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ».
24/6/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ. ΣΟΧ2/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015)
22/6/2015
«Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 112 Γεωργών «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης έτους 2014»
22/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
17/6/2015
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης - πείτε τη γνώμη σας!
11/6/2015
Ανακοίνωση από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Ιουνίου 2015.
11/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΪΟΥ 2015
9/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
9/6/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
8/6/2015
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
8/6/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 08Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
5/6/2015
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ’ Τριμήνου 2014 και Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Α’ Τριμήνου 2015.
5/6/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ
2/6/2015
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις εξετάσεις αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων που ορίζονται στο Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/ 17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
29/5/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 04 06 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
26/5/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.388.088,52€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ Φ.Π.Α 9% (CPV 60130000-8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ).
26/5/2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟ XYLELLA FASTIDIOSA
21/5/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
20/5/2015
Ανακοίνωση ενοικίασης ακινήτου
18/5/2015
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ
18/5/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
15/5/2015
KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ ΣΕ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (Ν.4070/2012)ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
13/5/2015
ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καρπάθου προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (16%).
13/5/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/12 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
13/5/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΞΙ ΣΕ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (Ν.4070/2012)
12/5/2015
«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φασολιών περιόδου 2015 – Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου 2015»
8/5/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
8/5/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΕΤΟΥΣ 2015»
8/5/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
8/5/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
7/5/2015
Ανακοίνωση από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Μαϊου 2015.
7/5/2015
Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2014)
6/5/2015
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΗΣ ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) (ΔΙΕΠΠΥ) "ΣΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"
5/5/2015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VMSΣΕ ΣΚΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015
5/5/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο: «Μουσειακές κατασκευές «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ»
4/5/2015
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΛΥΜΑ)
4/5/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
30/4/2015
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου του έργου ‘’ Δολωματικοί ψεκασμοί ελαιοδένδρων από εδάφους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2015 στο Νομό Δωδεκανήσου ‘’.
30/4/2015
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014.
28/4/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
28/4/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
27/4/2015
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΡΥΓΧΙΤΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
24/4/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κτηνίατρος Εκτροφής
24/4/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μετακινήσεις ζώων
22/4/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 28 04 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
21/4/2015
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».
20/4/2015
Πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2015
20/4/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
16/4/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/4/2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- ΨΥΚΤΙΚΩΝ –ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ
15/4/2015
Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.
9/4/2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΥ ΧΩΡΑΣ – ΕΓΓΑΡΩΝ Ν. ΝΑΞΟΥ»
9/4/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για Διεύθυνση Κτηνιατρικής
6/4/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση βλάβης στην επαρχιακή οδό στον οικισμό Βουρκωτή ν. Άνδρου (2015)»
1/4/2015
Συμμετοχή στην 50η Έκθεση Κρεμαστής
31/3/2015
ΑΝΑΒΟΛΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01 04 2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
30/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟ
30/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
30/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ
27/3/2015
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για το κλείσιμο τμήματος της Εθνικής οδού Τσαΐρι – Αεροδρόμιο για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου και ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο».
27/3/2015
Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Κέας-Κύθνου»
27/3/2015
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
26/3/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
26/3/2015
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
24/3/2015
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ιου(2014)"
24/3/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Κω και έως του ποσού των 800€ για το έτος 2015.
23/3/2015
Συντήρηση οδικού δικτύου ν Ίoυ (2014)
19/3/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας του 7ου Δημοτικού Σχολείου ΚΩ >>
19/3/2015
4ο Μαθητικό Φεστιβάλ «Καζούλλειο Λύκειο 2015: «Σχολείο και φόβος δεν έχουν… χημεία»!
18/3/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Μεταφορείς λυμάτων για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς λυμάτων από το Σφαγείο της Δ.Κ. Έμπωνας στο Βιολογικό καθαρισμό Ρόδου
17/3/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
16/3/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
16/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ 16/03/2015
13/3/2015
ΜΕΛΕΤΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
12/3/2015
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο:«ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ»
11/3/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Καρπάθου και έως του ποσού των 700 € για το έτος 2015.
9/3/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ
5/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
3/3/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑ-ΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 350 KVA
2/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
27/2/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
27/2/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 05 03 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
27/2/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΚΩ
25/2/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12 02 2015, ΘΕΜΑΤΟΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014.
24/2/2015
«Αποκαταστάσεις από πλημμύρες Ν. Κιμώλου»
24/2/2015
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΜΗΛΟΥ-ΚΙΜΩΛΟΥ-ΣΙΦΝΟΥ-ΣΕΡΙΦΟΥ)»,
20/2/2015
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επείγουσες εργασίες επισκευής στον Α' όροφο της ανατολικής πλευρά του κτιρίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"
19/2/2015
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άνδρου»
19/2/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
17/2/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
16/2/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
13/2/2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ FOODEXPO
11/2/2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.
10/2/2015
Έργα προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Λάρδου
10/2/2015
Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά
9/2/2015
"Έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων"
6/2/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.
5/2/2015
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Σύρου-Μυκόνου-Πάρου»
5/2/2015
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κέας-Κύθνου»
5/2/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης)
4/2/2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ- ΡΟΔΟΥ
4/2/2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
2/2/2015
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
2/2/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
30/1/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.735,30€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 9%
29/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το N.4070/12 για τη Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
28/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης των μαθητών του νησιού της Καρπάθου περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2015 >>
28/1/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση Για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης των μαθητών του νησιού της Λέρου περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2015 >>
26/1/2015
"Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άνδρου"
26/1/2015
"Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Νάξου"
26/1/2015
"Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Τήνου"
21/1/2015
Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο οδικό δίκτυο Νάξου (χρήση 2014)
19/1/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σέριφο
16/1/2015
Βουλευτικές εκλογές 2015 - "Μάθε που ψηφίζεις"
14/1/2015
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
13/1/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.557,14€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 9%
12/1/2015
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
12/1/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12/1/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12/1/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
9/1/2015
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Πάρο
9/1/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
8/1/2015
Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων
5/1/2015
Στην 2η Έκθεση Τροφίμων Ποτών & Έλληνων Παραγωγών ΕΞΠΟΤΡΟΦ η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
31/12/2014
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ
31/12/2014
Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους ιδιώτες κτηνιάτρους
23/12/2014
Πίνακες κατάταξης της αριθμ. 1/2014 σύμβασης μίσθωσης έργου "Λειτουργία δικτύου ποσοτικής παρακολούθησης των υδατικών πόρων αγροτικής χρήσης του τομέα εγγείων βελτιώσεων" διάρκειας έως 12 μήνες.
23/12/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω >> λόγω της μεταφοράς του σχολείου από την οδό Κοραή στη Κω στο Πλατάνι ( ΚΩ ) , με ημερήσιο κόστος δύο διαδρομών και μετά συνοδού 72,41 € με ΦΠΑ .
18/12/2014
Με τον Πρόεδρο της ΚΑΪΡ κ. Χρυσόστομο Χρυσοστομάκη συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης στα γραφεία του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης με τον Πρόεδρο κ. Σάββα Μαστόρου και τα μέλη του Συλλόγου Γεωπόνων Δωδεκανήσου κ Γιώργο Χρήστου και Νίκο Μαυροματάκο.
18/12/2014
Το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας παρευρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Φ. Ζαννετίδης, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
17/12/2014
Ευχαριστήρια Επιστολή
16/12/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ηχητικού συστήματος και φωτισμού αξίας 5.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης στην πόλη της Ρόδου (πλατεία Δημαρχείου)
16/12/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ηχητικού συστήματος και φωτισμού αξίας 5.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ν. Αστυπάλαιας
16/12/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ηχητική κάλυψη αξίας 4.060€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» (περιοχή του Αγ. Μηνά του Δημοτικού διαμερίσματος Καλυθιών Ρόδου)
16/12/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ηχητικού συστήματος και φωτισμού αξίας 4.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου «Το Σπήλαιον»
16/12/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκτυπωτικές εργασίες συνολικής αξίας 8.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
15/12/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15/12/2014
ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
12/12/2014
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ «ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»
11/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
9/12/2014
Τέυχη δημοπράτησης για το έργο ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Θηρασιάς (2014)"
9/12/2014
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Θηρασιάς (2014)"
8/12/2014
Κοινοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
8/12/2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη << Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης δυναμικότητας 20m3 /ημέρα στη νήσο Ρω Μεγίστης >> συνολικού προυπ. 69.020,00 ευρώ με ΦΠΑ
8/12/2014
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη << Προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 10 Kwp στη νήσο Ρω Μεγίστης >> συνολικού προυπ. 69.020,00 ευρώ με ΦΠΑ
5/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 42.155,95€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 9%.
4/12/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Ρόδο Νομού Δωδεκανήσου
3/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5828/2014 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
3/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5831/2014 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4177/2013
3/12/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
3/12/2014
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων
3/12/2014
Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού
2/12/2014
Σύσκεψη για ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα της κτηνοτροφίας στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, το απόγευμα, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, με την παρουσία του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας - Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης του δήμου Ρόδου κ. Γιώργου Πόκκια.
1/12/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1/12/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26/11/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών συνολικού ποσού 5000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
26/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
26/11/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
25/11/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
25/11/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
25/11/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
25/11/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2015.
25/11/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
25/11/2014
Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Έτους 2015
21/11/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Π/Υ γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
20/11/2014
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του έργου "Προμήθεια φορτηγού μικτού φορτίου 19ΤΝ περίπου με υπερκατασκευή αλυσιδάκι (SKIP LOADER)" του Δήμου Χάλκης.
20/11/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
20/11/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
20/11/2014
Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συνελεύσεις για την ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα.
19/11/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
18/11/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
18/11/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών πολυμηχανημάτων συνολικού ποσού 650€
18/11/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου για ανάβαση σκάλας, προϋπολογισμού 5.500€.
17/11/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΩ ΜΕΓΙΣΤΗΣ >>
14/11/2014
Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ν.Α" πατήστε εδω
13/11/2014
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
12/11/2014
Κοινοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
12/11/2014
Κοινοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
10/11/2014
Στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
10/11/2014
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Ζαννετίδη με τους κ. Γάκη και Σαντορινιό
7/11/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια UPS για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
7/11/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
7/11/2014
Απόφαση συγκρότησης Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
5/11/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ( CURIER )
3/11/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
27/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανταλλακτικά Η/Υ προϋπολογισμού 2900€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24/10/2014
Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας"
21/10/2014
Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο 5Χ5 Κιμώλου"
21/10/2014
Στον Έμπωνα η επόμενη ενημερωτική συνέλευση για θέματα πρωτογενούς τομέα
20/10/2014
Προωθούνται άμεσα λύσεις στα προβλήματα των κρεοπωλών
17/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5019 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν 4177/2013
17/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5020/17-10-2014 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013
17/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5030/17-10-2014 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177
17/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.641,70€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 9%.
15/10/2014
Κάτοψη Ισογείου για το έργο "Νέο Κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου"
15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
14/10/2014
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
14/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ
13/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
10/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2014
9/10/2014
Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου (2014)"
8/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
7/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
6/10/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.507,10€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 9%.
3/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 4672/03-10-2014 ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177
2/10/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Νέο Κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου"
2/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1/10/2014
«Περίληψη Απόφασης υπ’ αριθμ. οικ.6501/30-09-2014 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013».
30/9/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015
26/9/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
26/9/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
26/9/2014
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
25/9/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015
22/9/2014
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
22/9/2014
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)
17/9/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ
17/9/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ
17/9/2014
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
17/9/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
11/9/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ.
10/9/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΤ΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ ) ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΝΙΣΥΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ( ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015) .
5/9/2014
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014
4/9/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ β’ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
3/9/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3/9/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
2/9/2014
Διακήρυξη τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καρπάθου προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (16%).
29/8/2014
Προσφορά προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου
29/8/2014
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. οικ 3961 /29-08-2014 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013.
29/8/2014
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3963//29-08-2014 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013.
29/8/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σερίφου (2014)"
29/8/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κιμώλου (2014)"
29/8/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Μήλου (2014)"
28/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
28/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
26/8/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του παραδοτέου «2.2.1 Επιστημονική Ημερίδα (Ρόδος)», που εντάσσεται στο έργο «Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης σε Ρόδο και Κύπρο», με ακρωνύμιο ΑΚΤΗ, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».
21/8/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α. ΑΙΓΑΙΟΥ
21/8/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
14/8/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών (Κάρπαθος, Λέρος, Κάλυμνος, Νίσυρος)
13/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
13/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού με Μεγάλα Λεωφορεία προϋπολογισμού 59.807,28€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 17.366,36€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άνδρου με Μεγάλα Λεωφορεία προϋπολογισμού 59.618,09€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άνδρου με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 59.967,95€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας με Μεγάλα Λεωφορεία προϋπολογισμού 21.476,24€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 14.852,64€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κύθνου με Μεγάλα Λεωφορεία προϋπολογισμού 38.771,84€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κύθνου με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 14.866,56€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 28.696,08€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
12/8/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου με Ταξί και Μικρά Λεωφορεία (Μεμονωμένα Δρομολόγια) προϋπολογισμού 22.729,04€ χωρίς Φ.Π.Α 9%»
11/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11/8/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
8/8/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου νήσου Πάρου (2014)"
8/8/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου νήσου Αντιπάρου (2014)"
4/8/2014
Ανακοίνωση για την παραγωγή φαρμακούχων ζωοτροφών
4/8/2014
Ανακοίνωση σχετικά με τις εκτροφές ζώων
31/7/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του παραδοτέου «Πιστοποίηση Δαπανών», που εντάσσεται στα έργα «Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης σε Ρόδο και Κύπρο» με ακρωνύμιο ΑΚΤΗ, και «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου» με ακρωνύμιο Gastr
29/7/2014
Αλλαγή τηλεφωνικών αριθμών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων / Στοιχεία Επικοινωνίας Στελεχών ΔΤΕ Κυκλάδων
28/7/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης ν. Σερίφου (πυρκαγιές 2013)"
25/7/2014
Παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού μετην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης
25/7/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
25/7/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
23/7/2014
Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για το 1ο εξάμηνο 2014. 11ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265/2014.
21/7/2014
Τεύχη δημοπράτησης για την Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Σύρου (2014)
18/7/2014
«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».(Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 4802/16-07-2014)
17/7/2014
Πρόσκληση για ορκωμοσία
16/7/2014
Πρόσκληση για ορκωμοσία
11/7/2014
Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο
11/7/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 11-7-2014
8/7/2014
«Περίληψη της υπ’ αριθμ. οικ.4434/02-07-2014 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α.: ΩΕΒΙ7ΛΞ-4Τ6»
8/7/2014
«Περίληψη της υπ’ αριθμ. οικ.4437/02-07-2014 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α.: 7ΛΛΔ7ΛΞ-ΤΜΘ»
8/7/2014
Διακήρυξη προμήθειας χαλαζιακής άμμου
8/7/2014
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών ειδών διατροφής και κατεψυγμένων πουλερικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου
7/7/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ
5/7/2014
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/7/2014
Δημοσιοποίηση σχεδίου παρόχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 725/23 ΦΕΚ αρ. 5 τεύχος Β’ 5-1-2012
4/7/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4/7/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
2/7/2014
Δελτίου Τύπου : "Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για γεωργικά μηχανήματα & εξηλεκτρισμό"
2/7/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Π.Ν.Α.
2/7/2014
«Περίληψη της υπ’ αριθμ. οικ.4334/27-06-2014 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α.: Ω5ΩΕ7ΛΞ-ΨΟΑ».
2/7/2014
«Περίληψη της υπ’ αριθμ. οικ.4335/27-06-2014 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α.: Ω56Θ7ΛΞ-ΞΧΓ».
1/7/2014
Διακήρυξη δημοπρασίας «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2013)»
1/7/2014
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για το έργο "Συντήρηση οδικού Δικτύου Ανδρου (2014)"
26/6/2014
«Προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού υπηρεσιών Περιφέρειας (software & hardware», προϋπολογισμού 59.989,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
26/6/2014
Ενημερωτική Εκδήλωση & Διαβούλευση για το ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (STAKEHOLDERS) ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (BUSINESS TOURISM INFORMATION)
25/6/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή Υφιστάμενου Τμήματος Λιμένα Μέριχα νήσου Κύθνου"
24/6/2014
Μελέτη για την Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους και Σχεδιασμός Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης επ’ Ωφελεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
23/6/2014
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου
23/6/2014
SHAPES: Ανταλλαγή κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών για την υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού στη Μεσόγειο
23/6/2014
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση
20/6/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 20-6-2014
20/6/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
20/6/2014
Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Έτους 2014.
20/6/2014
Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για το έργο "Συντήρηση οδικού Δικτύου Ανδρου (2014)"
20/6/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΪΟΥ 2014
19/6/2014
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
17/6/2014
Προμηθεια ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Ε. Κυκλαδων
16/6/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραμονή - διανυχτέρευση στο νησί της Κω
12/6/2014
Άδεια Εγκατάστασης σε Κτηνοτροφική Εγκατάσταση της Κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012 (Πρόχειρο Κατάλυμα)
11/6/2014
MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS 2014
4/6/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές κ.α) για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Ιαλυσού.
2/6/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-6-2014
2/6/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2-6-2014
30/5/2014
Ανακοίνωση για την φοίτηση στη σχολή απολυμαντών
30/5/2014
Εκδηλώσεις με θέμα «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των παιδιών»
29/5/2014
Διακοπή λειτουργίας αδρανών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
26/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 26-5-2014
26/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 26-5-2014
23/5/2014
“Επιδημία περονοσπόρου σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και υπαίθρια καλλιέργεια πατάτας στη Σύρο”
20/5/2014
Εκδήλωση της ΧΕΝ Ρόδου
20/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 20-5-2014
16/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 16-5-2014
16/5/2014
Αποτελέσματα Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών 2014
16/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
16/5/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-5-2014 (Λόγω της αντικατάστασης των παραιτηθέντων Π.Σ. του συνδυασμού «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» Παύλο Χαρτερό του Κων/νου και Νικόλαου Αντωνακόπουλου του Ανδρέα από τους Παναγιώτη Χαρτερό του Θεοδώρου και Ιωάννη Θεοχάρη αντιστοίχως)
16/5/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014
15/5/2014
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ ΠΝΑ ΕΣΠΑ, ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΑΚΟΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
12/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου του έργου «HYBRID PARKS», που εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Έδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC
9/5/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 9-5-2014
8/5/2014
Προμήθεια και Εγκατάσταση συσκευών VMS και ERS
7/5/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο κλιματιστικών τεχνολογίας inverter
7/5/2014
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7/5/2014
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ) - ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
6/5/2014
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ α’ τριμήνου 2014
30/4/2014
Ανακοινώθηκε η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
29/4/2014
Τεύχη δημοπράτησης του έργου ‘ Πλακόστρωση Χώρας Ανάφης’
29/4/2014
Τεύχη δημοπράτησης του έργου ‘ Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σικίνου’
28/4/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για « Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»
23/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια UPS για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, συνολικού προϋπολογισμού 990€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
14/4/2014
Χορήγηση έγκρισης χωροθέτησης και την μίσθωση θαλάσσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 40 στρεμμάτων στηνησίδα ‘Σαφονήδι’
14/4/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 11-4-2014
11/4/2014
6ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Ρόδου
11/4/2014
Ανοιχτός Διεθνής διαγωνισμός για την «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής & διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό»
11/4/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού γ ια την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού 175.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%)
9/4/2014
Σύγκλιση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
9/4/2014
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό επί της % έκπτωσης σε ΕΥΡΩ, για την Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών Σχολείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδ/σου ), για το σχολικό έτος 2014-2015 προϋπολογισμού 456.872,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%
7/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Μεταφορείς λυμάτων για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς λυμάτων από το Σφαγείο της Δ.Κ. Έμπωνας στο Βιολογικό καθαρισμό Ρόδου στην περιοχή «Βόδι», στην εύρυθμη λειτουργία του σφαγείου της Δ.Κ. Έμπωνας από την 11-4-2014 έως 20-4-2014 (ημέρες του Πάσχα) για την στήριξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε απομακρυσμένη απόσταση από τα σφαγεία της πόλεως Ρόδου.
7/4/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλιδίων & βελόνων αιμοληψίας για την Διεύθυνση Κτηνιατρικής ν. Δωδ/σου.
2/4/2014
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1/4/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
1/4/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για « Επανεκτύπωση εντύπων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»
31/3/2014
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
29/3/2014
Διαβούλευση για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) 2014-20
28/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του παραδοτέων «Καταχωρήσεις σε έντυπο και Ηλεκτρονικό τύπο», που εντάσσεται στο έργο «Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης σε Ρόδο και Κύπρο», με ακρωνύμιο ΑΚΤΗ, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».
28/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου «Πληροφοριακό έντυπο και αφίσες του έργου», που εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου», στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
28/3/2014
Υλικό κατάρτισης για την λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.
28/3/2014
Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων ατόμων για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τουρισμού του έργου "Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της ΠΝΑΙ" συνολικής διάρκειας 12 μηνών
28/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 28-3-2014
28/3/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
28/3/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
28/3/2014
Ανακοίνωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Αδειών Χρήσης Λειτουργικού Συστήματος Windows Professional 8.1 Upgrd OLP NL Gov.
27/3/2014
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο επαναληπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας φωτοτυπικών, εκτυπωτών, Η/Υ και οθονών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.
27/3/2014
Διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για τα σχολικά έτη 2014-2015.
27/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26/3/2014
Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου
24/3/2014
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών για τις ανάγκες εξοπλισμού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Καλύμνου Παναγία Υπαπαντή στην Κάλυμνο προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.
24/3/2014
Eκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών τωνπεριφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει τωναυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου
24/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του παραδοτέου «Διοργάνωση δυο (2) εκδηλώσεων με σκοπό τη δημιουργία προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας με κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», που εντάσσεται στην δράση 3 «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», στα πλαίσια του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινων
21/3/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2014)"
21/3/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2014)"
21/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε.Καλύμνου για το έτος 2014
19/3/2014
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής.
19/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 19-3-2014
18/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, και φιλοξενίας των διερμηνέων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοργάνωσης της 34ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CPMR, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο, στις 22-23 Απριλίου 2014.
18/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμονή-διατροφή 3 ατόμων για 2 διανυκτερεύσεις στη Κω
17/3/2014
Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014
17/3/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για « Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»
17/3/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την « Παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το Brand της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
17/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συνεδριακού κέντρου, υπηρεσίες εκτυπώσεων, ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια αναλώσιμων και υπηρεσίες φιλοξενίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της 34ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CPMR καθώς και Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, στις 22-23 Απριλίου 2014.
14/3/2014
Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων με θέμα 'Δεκαήμερο Προσφορών'
14/3/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ
13/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, και φιλοξενίας των διερμηνέων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοργάνωσης της 34ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CPMR, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο, στις 22-23 Απριλίου 2014.
11/3/2014
Συλλυπητήρια του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου για την Ξαφνική απώλεια του Μιχάλη Παναγιώτου
11/3/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
10/3/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη προμήθειας Άδειας Χρήσης Λειτουργικού Συστήματος Windows 7 pro / Windows 8 pro GGWA για 253 (διακόσιους πενήντα τρείς) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014
10/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 10-3-2014
10/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
10/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Δωδ/σου
10/3/2014
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
5/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως ιδιώτες συνεργάτες, στις διενεργούμενες απο την ΕΛΣΤΑΤ έρευνες
4/3/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικό μηχανήματος και τριών συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
28/2/2014
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
28/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 28-2-2014
28/2/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργία δικτύου ενημέρωσης εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό
27/2/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
26/2/2014
Ανοικτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο με τίτλο:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»
26/2/2014
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2013 / Τροποποίηση 1
25/2/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
24/2/2014
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου, προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.
24/2/2014
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας φωτοτυπικών, εκτυπωτών, Η/Υ και οθονών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου προϋπολογισμού 33.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014
21/2/2014
Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών
21/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 21-2-2014
18/2/2014
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κύθνου"
18/2/2014
Διευκρινίσεις επί της αριθ.12134/1259/2014 διακήρυξης
17/2/2014
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. οικ. 17044/285/14-02-2014 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α. : ΒΙΡ87ΛΞ–6Τ8
17/2/2014
Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στην Ερμούπολη της Σύρου, το Σάββατο 22.02.2014, ώρα 19:00
14/2/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμονή - διατροφή και διανυχτέρευση 25 ατόμων στο νησί της Κω
14/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 14-2-2014
14/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΕΑΤΩΝ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
12/2/2014
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
11/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εαρινής πατάτας περιόδου 2014 – Αιτήσεις μέχρι 10 Μαρτίου 2014»
11/2/2014
Βράβευση και απονομή τιμητικών διακρίσεων στα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου
11/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 11-2-2014
11/2/2014
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΘΟΥ – ΛΑΡΔΟΥ , ΛΙΝΔΟΣ – ΠΕΥΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ( ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ) .
10/2/2014
Δημόσια Διαβούλευση για το «Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020»
10/2/2014
Δημόσια Διαβούλευση για την Α’ Φάση Του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2014-20 »
10/2/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφείων και ραφιών για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.
10/2/2014
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του παραδοτέου «Συντονισμός και Διαχείριση» του έργου «Βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό επίπεδο», με ακρωνύμιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ», που εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
10/2/2014
Δημόσια διαβούλευση για την Αγροτική Οικονομία και Αλιεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7/2/2014
Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών για τις ανάγκες εξοπλισμού της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Καλύμνου Παναγία Υπαπαντή στην Κάλυμνο προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.
7/2/2014
Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και βενζίνης super)προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014.
6/2/2014
Επανάληψη δημοπρασίας του έργου «Επισκευή υφιστάμενου τμήματος λιμένα Μέριχα νήσου Κύθνου»
6/2/2014
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
3/2/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 40 μπαταριών UPS συνολικού προϋπολογισμού 3000€
3/2/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
3/2/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 3-2-2014
30/1/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
30/1/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
29/1/2014
Δημοσίευση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα
29/1/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Προμήθεια και λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη και καθορισμός δικαιολογητικών παροχής οικονομικής ενίσχυσης»
28/1/2014
Πίνακας Παρακατάθεσης Αποζημίωσης για τα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί για την κατασκευή της οδού "Αεροδρόμιο - Θήρα - Βουρβούλο -