Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7367/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση χρονικής ισχύος ΑΕΠΟ Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως αυτή ισχύει για Δίκτυο αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στη θέση ‘‘Πηγάδια’’ Τ. Κ. Απερίου, Δ. Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για λογαριασμό της ‘‘ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 3:19 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.