Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/05/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4575/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση ΚΥΑ ως αυτή ισχύει για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:01 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.