Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/03/2018
Θέμα:
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο : 'Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Π.Ε. του Νομού Κυκλαδων για τα ετη 2018 - 2019.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 12/12/2018 3:14 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.