Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/03/2018
Θέμα:
Πίνακες κατάταξης ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων της υπ’ αριθμ.9731/2017 (ΣΟΧ 1/2018)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 23/9/2018 4:34 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.