Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/02/2018
Θέμα:
Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 24/2/2018 5:52 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.