Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/01/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 479/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 2* ‘‘ΑΚΤΗ ΝΤΙΜΗΣ’’, στην περιοχή ‘‘Τιγκάκι’’ της Δ.Κ. Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 2:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.