Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/01/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 391/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστ. Ξεν/κής μονάδας ‘‘Κ. ΗΛΙΟΣ’’ στην περιοχή ‘‘Τιγκάκι’’ της Δ.Κ. Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΞΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:44 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.