Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/01/2018
Θέμα:
Δημοπρασία για το έργο: "ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΑΓΚΑΛΗ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΚΑΛΗΣ"

Για τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ

Για τη διακήρυξη - προκήρυξη  πατήστε εδώ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/1/2019 9:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.