Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Θήρας και Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου.

Η Ανακοίνωση στο Πρόγραμμα Διαύγεια,  Το Παράρτημα, Έντυπο Αίτησης.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/1/2019 9:55 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.