Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/12/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11846/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο ‘‘ΕΕΛ Εγκατάσταση και Επεξεργασία Διάθεσης Λυμάτων’’ στην περιοχή ‘‘Αιγιαλός’’ Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σύμης».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:35 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.