Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/09/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9214/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση ΚΥ ΑΕΠΟ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση Ασπαχαριό Πυλίου της Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘Hellas Ornamental Fish Farm Mario Horn και ΣΙΑ Ε.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:31 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.