Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/09/2017
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί»

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί» πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 24/11/2017 4:41 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.