Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/09/2017
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί»

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί» πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 24/2/2018 5:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.