Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/09/2017
Θέμα:
Ενημέρωση για νέα παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης) παλαιών επαγγελματικών αδειών, Ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης όλων των βαθμίδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 24/2/2018 5:46 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.