Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/09/2017
Θέμα:
Ενημέρωση για νέα παράταση καταληκτικών προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης) παλαιών επαγγελματικών αδειών, Ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης όλων των βαθμίδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 24/11/2017 4:38 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.