Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/08/2017
Θέμα:
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου νήσου Σερίφου»

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου νήσου Σερίφου» πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 14/12/2017 2:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.