Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/08/2017
Θέμα:
Επιβολή Διοικητικού Προστίμου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α)& της Υ.Α Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

(Αριθμ. Πρωτ. :5278/02-08-2017)

  

Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση " ΣΥΡΤΑΚΙ Ο.Ε."  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  στο Καμάρι Θήρας, Ν. Κυκλάδων, με  Α.Φ.Μ.:997268224  Δ.Ο.Υ.  Θήρας, Διοικητικό Πρόστιμο  Πεντακόσια  (500,00) ευρώ,  για παράβαση άρθρου 91 παρ. παρ. 4 (ε)  της Υ.Α.  Α2-718/2014, (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014), για Μη αναγραφή επί του Τιμοκαταλόγου της απαιτούμενης ένδειξης περιεκτικότητας όγκου σε ml για τα προσφερόμενα συσκευασμένα ποτά.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

            

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όλη η απόφαση.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 20/7/2018 1:48 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.