Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/07/2017
Θέμα:
Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 20/7/2018 1:45 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.