Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/07/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6898/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘Princess Flora’’ στην περιοχή ‘‘ΚΑΝΑΜΑΤ’’ της Δ.Κ. Ρόδου, Δ.Ε. Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘Φλώρα ΙΙ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.