Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/06/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5978/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση ‘‘Βραχονησίδα Στρογγυλή’’ Δήμου Χάλκης Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Φορέα ‘‘ΛΑΜΑΡ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:44 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.