Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/06/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5755/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Συμπληρωματικών Στοιχείων επί του Φακέλου του έργου που αφορά στην Ανανέωση χρονικής ισχύος - Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Σύμης στη θέση ‘‘ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ’’ Νήσου Σύμης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:16 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.