Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/06/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5625/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για Δημιουργία ενιαίας Πλωτής Μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, στην περιοχή Ακρωτήριο ‘‘ΚΕΦΑΛΑ’’, Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:44 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.