Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/05/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5336/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία ‘‘ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Τ/Κ - 0110209’’ στην Τ.Κ. Απερίου, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘OTE Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:00 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.