Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/05/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5152/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου για το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την κατασκευή εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν της υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘ASTIR ODYSSEUS KOS’’ στη Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 6:06 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.