Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/05/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4426/17 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση ΚΥΑ για πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση ‘‘ΚΑΤΑΦΙ’’, Όρμου Βαγιού, Δήμου Αστυπάλαιας, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:40 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.