Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 18/04/2017
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση εντύπων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή, για την εκτύπωση εντύπων για της ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα. Για το έντυπο Βεβαίωση Οφειλής Τελών 20 μπλοκ διάστασης Α4, 50 φύλλων τριπλότυπων σε χημικό χαρτί με αρίθμηση από το 1001 και για το Μητρώο Εκμετάλλευσης Βοοειδών 1000 καρτέλες διάστασης Α3 σε χαρτί τουλάχιστον 160 γρ. και άνω.

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  ανά έντυπο με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος, 5ος όροφος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 8.30π.μ έως και 3.00μμ έως την Παρασκευή  28/04/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:2241 364880

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΕΛΛΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΟΟΕΙΔΩΝ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ.doc


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 22/4/2018 9:12 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.