Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/02/2017
Θέμα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Το 2016 ήταν μια χρονιά που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δοκιμάστηκε και σημαδεύτηκε από μεγάλες ανατροπές κυρίως σε οικονομικό, γεωπολιτικό  και κοινωνικό επίπεδο. Υπήρξαν φορές που οι πολίτες βρέθηκαν σε σύγχυση ή αδιέξοδο. Δοκιμάστηκαν τα όρια και οι αντοχές τους, ένοιωσαν ματαίωση, απογοήτευση, αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι της περιφέρειάς μας κλήθηκαν να τους υποστηρίξουν, να τους παράσχουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ισονομία,  προοπτική & όραμα.

Η βαθμιαία αποδυνάμωση του στελεχιακού προσωπικού της περιφέρειας, το διαρκώς μετασχηματιζόμενο νομοθετικό πλαίσιο των τελευταίων ετών, οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που επιβάλει η  νησιωτικότητα, δεν στάθηκαν εμπόδια αλλά προκλήσεις για κάθε στέλεχος της διοίκησης να επιτελέσει το καθήκον του. Ο καθένας/μία εργάστηκε ατομικά και ομαδικά για να ολοκληρωθεί το έργο των τμημάτων και των διευθύνσεων και να δύναται η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να φέρει εις πέρας την αποστολή της.  Ας γνωρίζει ο αναγνώστης/αναγνώστρια ότι πίσω από τους αριθμούς που παραθέτουμε, κρύβονται ώρες εργασίας, μελέτης, οργάνωσης, ενημέρωσης, προγραμματισμού, συζητήσεων, επιμορφώσεων, μετακινήσεων, συνδιασκέψεων,  που είναι δύσκολο να υπολογιστούν, να καταγραφούν και να αποτιμηθούν.

Το έργο που παρουσιάζεται στις σελίδες αυτού του απολογισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή αθόρυβη προσπάθεια, την πρόκληση και όχι σπάνια την  υπέρβαση, φυσικών, πνευματικών, ψυχικών δυνάμεων του κάθε στελέχους μας για  να στηρίξει τον πολίτη και να σταθεί αρωγός στο έργο του. Να διασφαλίσει και να προάγει τις δραστηριότητές του, τον κοινωνικό του βίο, την εργασία, την επιχειρηματικότητα,  το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, την ποιότητα ζωής του.

 

                 Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά.

 

                                                           Για το αυτοτελές τμήμα εσωτερικού ελέγχου

                                                                                     Αμαλία Τζίκου

 

 

 

 

Το πλήρες κείμενο του απολογισμού εδώ.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/6/2018 7:25 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.