Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/02/2017
Θέμα:
Aνακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης στις 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την «Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο»

ανακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού που αφορά στη διενέργεια κλήρωσης στις 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 για την ανάδειξη των μελών διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την  «Κάλυψη Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών στο Κολυμβητήριο»/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(1).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/6/2018 7:24 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.