Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/02/2017
Θέμα:
Διακήρυξη για τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την παροχή υπηρεσίας με θέμα 'Κάλυψη Ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Νομό Κυκλάδων για το έτος 2017'

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/6/2018 7:26 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.