Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/01/2017
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 414/17 για δημοσιοποίηση χωρίς διαβούλευση Φακέλου περί Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ η οποία αφορά στην πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση στη θέση ‘‘Μικρό Βάι’’, Νήσου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:26 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.