Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/12/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15599/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΗΛΙΟΣ’’, στη θέση ‘‘Αμμοοπή’’ της Τ.Κ. Μενετών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Ξ.Τ.Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:05 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.