Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/12/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15400/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα ‘‘ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & ΣΟΥΙΤΕΣ’’, στη θέση ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’ της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 28/1/2021 3:19 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.