Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/11/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 15164/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ του κύριου τουριστικού καταλύματος 659 κλινών στη θέση ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας εταιρείας με δ.τ. ‘‘BLUE OCEANIC ΑΞΤΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:21 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.