Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/11/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 14286/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ του υφιστάμενου κύριου τουριστικού καταλύματος ‘‘ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ’’, στη θέση ‘‘ΠΑΛΙΟΣΚΑΛΑ – Αγ. Φωκάς’’ Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας εταιρείας με δ.τ. ‘‘MONOSUN Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:11 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.