Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/10/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 13521/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Τεχνικής Έκθεσης του έργου: Υφιστάμενη ξενοδ. μονάδα Α΄ Τάξης, με κολυμβητική δεξαμενή, 686 κλινών, στην ‘‘ΙΞΙΑ’’ Δ.Κ./Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Ε. Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ’’ και για λογαριασμό της ‘‘ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT ΑΕ’’ με Δ.Τ. ‘‘ZEUS HOTELS AE’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:45 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.