Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/10/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12900/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία ‘‘ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΑΣ’’, στην περιοχή ‘‘ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’ της Δ.Κ. Αφάντου, Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘‘Ξ.Τ.Ε.Ε. ΚΑΝΤΗΣ Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 2:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.