Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/10/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12785/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Τροποποίηση Απόφασης Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών, στη θέση ‘‘ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟ’’ Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:48 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.