Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/09/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12604/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση – Ανανέωση ΑΕΠΟ Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1000435 – ΤΗΛΟΣ’’ στη θέση ‘‘ΑΜΑΛΙ’’ Τ.Κ. Λιβαδίων του Δήμου Τήλου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:59 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.