Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/09/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12540/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδ. ονομασία ‘‘ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 1200477’’ στην Τ.Κ. Μονολίθου, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 1:45 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.