Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/08/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11303/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 3*, ‘‘MARMARI BEACH’’, στην περιοχή ‘‘ΜΑΡΜΑΡΙ’’ (ΚΜ 234Β) της Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:59 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.