Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/06/2016
Θέμα:
Υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Υπομέτρο 6.1

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7212

 

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7233

 

1η Πρόσκληση  έτους 2016

Πρόσκληση έτους 2016 για την υποβολή αιτήσεων στο υπομέτρο 6_1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.pdf

Περίληψη Πρόσκλησης έτους 2016.pdf

Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6_1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.pdf

Τυπική απόδοση και λοιπές πληροφορίες Περιφερειών

Διευκρινίσεις

Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Παράταση περιόδου σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών έως και 31-12-2016

2η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016  έως 16-1-2017

3η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016)

Δημοσιοποίηση της 3ης τροποποίησης   της πρόσκλησης  σε ΔΑΟΚ, ΟΤΑ ,Συνεταιρισμούς.

Ορισμός αξιολογητών για την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας στο καθεστώς του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –2020

Τροποποίηση της αρ 8585/10-10-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β’/2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 26/4/2017 6:51 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.