Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/05/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7023/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση της ΑΕΠΟ πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση ‘‘ΔΡΟΣΙ’’ Τ.Κ. Κρητηνίας, Δ.Ε. Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα την ‘‘ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 7:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.