Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/04/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 4779/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση ως προς την χρονική ισχύ ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στην Υφιστάμενη βιοτεχνία Μονάδας Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων, στην Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ’’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:51 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.