Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/03/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 3502/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση – Τροποποίηση ΚΥΑ (ΑΕΠΟ) περί έγκρισης Π.Ο. για Λειτουργία Μονάδας προπάχυνσης γόνου στη θέση ‘‘Πλημμύρι’’ Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘‘ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ’’ (πρώην ‘‘ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ’’).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:49 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.