Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/10/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10424/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ της υφιστάμενης Ξεν/κής Μονάδας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’’, 4*, δυναμικότητας 690 κλινών, στη θέση ‘‘ΣΙΡΗΚΑΗΣ’’ Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:32 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.