Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 01/10/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9695/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης KYA (ΑΕΠΟ) που αφορά στον εκσυγχρονισμό και λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση ‘‘ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΝΙΩΝΑΣ’’, Νήσου Αγαθονησίου, της εταιρείας ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ’’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:13 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.