Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/07/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7413/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου της δραστηριότητας: «Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Α. όπως αυτή ισχύει (Ε.Π.Ο.) του έργου : Ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, στον Όρμο Φακούντα, Δήμου Σύμης, Π.Ε. Ρόδου - Τροποποίηση ως προς το φορέα διαχείρισης της δραστηριότητας, με επωνυμία ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’ και Διακριτικό Τίτλο ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:09 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.