Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/07/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6794/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου : «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 731,25 Tn/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμ, στη θέση βραχονησίδα Φωκιονήσια, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, για λογαριασμό της ‘‘ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α.Ε. (‘‘ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΟΥΚΑΛΑ’’ σύμφωνα με την αρχική ΑΕΠΟ).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:43 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.