Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/07/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 6779/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ –ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΞΕΟΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΥ στην ΚΜ 186 Γαιών Καλυθιών Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, για λογαριασμό της ‘‘ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 1:58 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.